NÊN DÙNG TỪ “NHẤT THỂ HOÁ” HAY KHÔNG?

Chiều nay 03/10/2018, Văn phòng Trung ương Đảng phát thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khoá XII, theo đó, 100% Ủy viên Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đồng chí Tổng Bí thư để Quốc hội xem xét, bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Trước và sau khi có thông báo này, trên mạng xã hội có nhiều thông tin “ủng hộ nhất thể hoá chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước” (như nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa). Có người lại cho rằng làm như vậy là “vi hiến”.

Vậy chúng ta nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Đầu tiên cần phải khẳng định: Không dùng từ “hợp nhất”, hay “nhất thể hoá” trong trường hợp này, vì chức danh Bí thư các cấp của Đảng là do Đại hội Đảng (hoặc cấp ủy Đảng) bầu theo quy định của Đảng, chức danh Chủ tịch nước do Quốc hội bầu theo Quy định của Hiến pháp. Chưa có quy định nào yêu cầu Tổng Bí thư không làm Chủ tịch nước (và ngược lại). Như vậy, tức là hoàn toàn có khả năng 01 người đồng thời giữ 2 nhiệm vụ TBT và CTN.

Chúng ta cần nhớ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người đứng đầu Đảng Cộng sản Đông Dương, nhưng cũng là Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (Nguyên thủ Quốc gia), và đồng thời cũng là người đứng đầu Chính phủ (theo Hiến pháp 1946).

Như vậy, việc Đảng ta giới thiệu người đứng đầu Đảng giữ vị trí Nguyên thủ Quốc gia là hợp pháp, đúng quy định của Đảng, và cũng không phải là điều “chưa từng có tiền lệ”.

Nếu dùng từ “hợp nhất”, “nhất thể hoá” nghĩa là 02 chức danh trên sẽ nhập làm một, như vậy Đảng sẽ làm thay Quốc hội chức năng bầu Nguyên thủ Quốc gia? Đó chính là xuyên tạc bản chất sự việc, phủ định nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị (Đảng lãnh đạo nhưng không làm thay Nhà nước). Bên cạnh đó, họ nói như vậy còn để dẫn dắt người đọc theo hướng ngộ nhận rằng Đảng, Nhà nước ta “rập khuôn” mô hình Trung Quốc, từ đó kích động tâm lý bài Trung để quay ra chống Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, “hợp nhất”, “nhất thể hoá” còn có thể gây ngộ nhận là từ nay về sau các trường hợp nhân sự TBT, CTN tiếp theo cũng “sẽ là 01 người”?

Như chúng ta đã biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột từ trần ngày 21/9/2018 là mất mát lớn cho Đảng và Nhà nước ta, và cần thiết phải khẩn trương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy định. Do đó, trong cuộc họp BCH TW gần nhất này đã phải bổ sung nội dung nhân sự, trong đó Trung ương lựa chọn nhân sự giới thiệu bầu Chủ tịch nước trên cơ sở Quy định tiêu chuẩn cán bộ của Đảng, để Quốc hội xem xét bầu cử, không phải là hợp nhất mà phải được bầu cử theo quy định của Đảng và Hiến pháp, Pháp luật.

Chúng ta cần nhận thức rõ bản chất hoạt động này của BCHTW Đảng để tỉnh táo trước các thông tin nhiễu loạn, hàm chứa ý đồ xấu.

- Tháp Mười -

Trích đăng từ trang cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh (codotphcm.com) – Ban tuyên giáo Thành ủy Tp. HCM.

                                                     

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

 

 

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Biên tập viên

Nguyễn Đức Cường - 0937369900 - Hỗ trợ kỹ thuật - Bảo trì website

Website: www.tanbinhrc.com

Đây là tổ chức từ thiện xã hội được toàn thế giới và nhà nước công nhận. Là đơn vị tiếp nhận các nguồn cứu trợ, tại trợ và là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trong xã hội không phân biệt địa lý, tôn giáo và dân tộc.

Khi có nhu cầu cần liên hệ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại số: (08) 39491383

 

Thành viên Ban biên tập

Tổng biên tập chịu trách nhiệm xuất bản:
Đỗ Văn Ánh - PCT Hội CTĐ Quận
Điện thoại: 0909 349 533

Tổng hợp & thư ký:
1/ Vũ Thị Hồng Gấm
2/ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kỹ thuật và bảo trì:
1/ Nguyễn Đức Cường
(0168 992 3979)