LỊCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2019

LỊCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2019

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH

(Điện thoại liên hệ: 0903357101 (A Đăng)

 

LỊCH HIẾN MÁU NĂM 2019

Stt

Ngày, tháng, năm

Thứ

Đơn vị

Số lượng

1

25/11/2018

Chủ nhật

Phường 7

80

2

02/12/2018

Chủ nhật

Phường 15

100

3

08/12/2018

Thứ 7

Phường 14

130

4

15/12/2018

Thứ 7

Phường 11

100

5

22/12/2018

Thứ 7

Phường 1 ( TN&MT)

120

6

23/12/2018

Chủ nhật

Phường 13

100

7

04/1/2019

Thứ 6

Phường 4 ( trường Du lịch)

110

8

27/1/2019

Chủ nhật

HMDB tại QH

130

9

24/2/2019

Chủ nhật

Phường 6

90

10

07/3/2019

Thứ 5

Chi cục thuế

45

11

10/3/2019

Chủ nhật

Phường 03

100

12

12/3/2019

Thứ 3

Phường 2 ( cụm cảng)

330

13

13/3/2019

Thứ 4

Phường 4 ( trường LTT)

130

14

23/3/2019

Thứ 7

Quận đoàn

130

15

24/3/2019

Chủ nhật

Phường 9

90

16

31/3/2019

Chủ nhật

Phường 10

110

17

06/4/2019

Thứ 7

Phường 12

90

18

13/4/2019

Thứ 7

Phường 05

130

19

20/4/2019

Thứ 7

Liên đoàn Lao động quận

100

20

27/4/2019

Thứ 7

Phường 08 (chợ Tân Bình)

130

21

05/5/2019

Chủ nhật

Phường 11

80

22

11/5/2019

Thứ 7

Phường 1

40

23

26/5/2019

Chủ nhật

Phường

80

24

01/6/2019

Thứ 7

Phường 13

150

25

09/6/2019

Chủ nhật

 

140

26

22/6/2019

Thứ 7

Phường

100

27

23/6/2019

Chủ nhật

Phường 14

100

28

30/6/2019

Chủ nhật

Phường 08

130

29

07/7/2019

Chủ nhật

Phường 15

140

30

13/7/2019

Thứ 7

Phường 6

90

31

21/7/2019

Chủ nhật

Phường 05

130

32

28/7/2019

Chủ nhật

Phường 9

100

33

03/8/2019

Thứ 7

Phường 10

100

34

10/8/2019

Thứ 7

Phường

130

35

18/8/2019

Chủ nhật

Phường 03

90

36

24/8/2019

Thứ 7

Phường

130

37

31/8/2019

Thứ 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo

130

38

07/9/2019

Thứ 7

Phường

130

39

08/9/2019

Chủ nhật

Phường 08

130

40

14/9/2019

Thứ 7

Phường 7 (may Việt Tiến)

130

41

29/9/2019

Chủ nhật

Phường

130

42

06/10/2019

Chủ nhật

Phường

130

43

13/10/2019

Chủ nhật

Phường

130

44

19/10/2019

Thứ 7

Phường

130

45

03/11/2019

Chủ nhật

Phường

130

46

10/11/2019

Chủ nhật

Phường

130

 

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Biên tập viên

Nguyễn Đức Cường - 0937369900 - Hỗ trợ kỹ thuật - Bảo trì website

Website: www.tanbinhrc.com

Đây là tổ chức từ thiện xã hội được toàn thế giới và nhà nước công nhận. Là đơn vị tiếp nhận các nguồn cứu trợ, tại trợ và là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trong xã hội không phân biệt địa lý, tôn giáo và dân tộc.

Khi có nhu cầu cần liên hệ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại số: (08) 39491383

 

Thành viên Ban biên tập

Tổng biên tập chịu trách nhiệm xuất bản:
Đỗ Văn Ánh - PCT Hội CTĐ Quận
Điện thoại: 0909 349 533

Tổng hợp & thư ký:
1/ Vũ Thị Hồng Gấm
2/ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kỹ thuật và bảo trì:
1/ Nguyễn Đức Cường
(0168 992 3979)