11
Tháng 9

LỊCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2019

LỊCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2019

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH

(Điện thoại liên hệ: 0903357101 (A Đăng)

 

LỊCH HIẾN MÁU NĂM 2019

Stt

Ngày, tháng, năm

Thứ

Đơn vị

Số lượng

1

25/11/2018

Chủ nhật

Phường 7

80

2

02/12/2018

Chủ nhật

Phường 15

100

3

08/12/2018

Thứ 7

Phường 14

130

4

15/12/2018

Thứ 7

Phường 11

100

5

22/12/2018

Thứ 7

Phường 1 ( TN&MT)

120

6

23/12/2018

Chủ nhật

Phường 13

100

7

04/1/2019

Thứ 6

Phường 4 ( trường Du lịch)

110

8

27/1/2019

Chủ nhật

HMDB tại QH

130

9

24/2/2019

Chủ nhật

Phường 6

90

10

07/3/2019

Thứ 5

Chi cục thuế

45

11

10/3/2019

Chủ nhật

Phường 03

100

12

12/3/2019

Thứ 3

Phường 2 ( cụm cảng)

330

13

13/3/2019

Thứ 4

Phường 4 ( trường LTT)

130

14

23/3/2019

Thứ 7

Quận đoàn

130

15

24/3/2019

Chủ nhật

Phường 9

90

16

31/3/2019

Chủ nhật

Phường 10

110

17

06/4/2019

Thứ 7

Phường 12

90

18

13/4/2019

Thứ 7

Phường 05

130

19

20/4/2019

Thứ 7

Liên đoàn Lao động quận

100

20

27/4/2019

Thứ 7

Phường 08 (chợ Tân Bình)

130

21

05/5/2019

Chủ nhật

Phường 11

80

22

11/5/2019

Thứ 7

Phường 1

40

23

26/5/2019

Chủ nhật

Phường

80

24

01/6/2019

Thứ 7

Phường 13

150

25

09/6/2019

Chủ nhật

 

140

26

22/6/2019

Thứ 7

Phường

100

27

23/6/2019

Chủ nhật

Phường 14

100

28

30/6/2019

Chủ nhật

Phường 08

130

29

07/7/2019

Chủ nhật

Phường 15

140

30

13/7/2019

Thứ 7

Phường 6

90

31

21/7/2019

Chủ nhật

Phường 05

130

32

28/7/2019

Chủ nhật

Phường 9

100

33

03/8/2019

Thứ 7

Phường 10

100

34

10/8/2019

Thứ 7

Phường

130

35

18/8/2019

Chủ nhật

Phường 03

90

36

24/8/2019

Thứ 7

Phường

130

37

31/8/2019

Thứ 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo

130

38

07/9/2019

Thứ 7

Phường

130

39

08/9/2019

Chủ nhật

Phường 08

130

40

14/9/2019

Thứ 7

Phường 7 (may Việt Tiến)

130

41

29/9/2019

Chủ nhật

Phường

130

42

06/10/2019

Chủ nhật

Phường

130

43

13/10/2019

Chủ nhật

Phường

130

44

19/10/2019

Thứ 7

Phường

130

45

03/11/2019

Chủ nhật

Phường

130

46

10/11/2019

Chủ nhật

Phường

130

 

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Bài viết cùng chuyên mục