Khối phường

Khối phường (1)

Các anh chị khi viết tin cần chuẩn bị như sau:


1/ Thư mục tin gồm: 

- File tin chữ (Các anh chị tự soạn thảo bằng word)

- Thư mục hình:


    + Hình Đại diện (1 tấm): dùng để quảng cáo cho tin ----- Upload trực tiếp lên web    + Hình Minh họa (nhiều tấm): dùng trang trí minh họa trong tin ------ Upload lên https://picasaweb.google.com

2/ Thu nhỏ hình ảnh (Cả hình Đại diện và hình Minh họa): 

a/ Tải phần mềm:

 

 

b/ Chạy chương trình thu nhỏ

- Khởi động phần mềm


- Chọn file ảnh cần thu nhỏ


- Nhập kích thước chuẩn (550 x 400)


- Nhấn Process - Ảnh thu nhỏ sẽ tạo ra cùng thư mục với ảnh gốc

 

3/ Úp ảnh Minh họa lên https://picasaweb.google.com/: 


- Đăng nhập với tài khoản "tanbinhrc2015" và password "2015tanbinhrc"

- Vào Album - chọn thư mục phường của các anh chị

- Chọn thêm ảnh

- Chỉ chọn những tấm đã thu nhỏ 

 

4/ Viết tin lên trang Tanbinhrc.com: 

 

a/ Vào trang www.tanbinhrc.com đăng nhập (Vd: tên là hctd01, mật khẩu: ..........)

b/ Nhìn vào bảng công cụ - chọn Viết bài mới

c/ Sau khi hiện lên bảng viết bài mới:

- Bạn cần điền Tiêu đề tin

- Chọn chuyên mục là phường của bạn

- Chọn ảnh Đại diện

 

 

 

- Bạn copy nội dung trong File chữ của tin vào phần nội dung

- Sau đó bạn chèn hình minh họa như sau:

 

Để có địa chỉ (liên kết) ảnh chèn vào ? Bạn phải vào Picasa lấy hình của bạn

Để sao chép URL, bản nhấn chuột phải vào hình để chọn

Sau khi dán URL xong bạn bấm OK, hình sẽ xuất hiện. Bạn muốn chèn thêm ảnh khác chỉ cần lặp lại các bước trên.

5/ Sau khi viết tin xong, tin của bạn sẽ chưa xuất bản trên web tanbinhrc.com liền mà phải đợi ban biên tập website duyệt.

 

6/ Bạn có thể chỉnh sửa tin đã viết tại mục Bài viết của bạn: 

 

7/ 

Đây là tổ chức từ thiện xã hội được toàn thế giới và nhà nước công nhận. Là đơn vị tiếp nhận các nguồn cứu trợ, tại trợ và là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trong xã hội không phân biệt địa lý, tôn giáo và dân tộc.

Khi có nhu cầu cần liên hệ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại số: (08) 39491383

 

Thành viên Ban biên tập

Tổng biên tập chịu trách nhiệm xuất bản:
Đỗ Văn Ánh - PCT Hội CTĐ Quận
Điện thoại: 0909 349 533

Tổng hợp & thư ký:
1/ Vũ Thị Hồng Gấm
2/ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kỹ thuật và bảo trì:
1/ Nguyễn Đức Cường
(0168 992 3979)