Công tác tổ chức

     Được sự nhất trí của Thường trực Hội Chữ thập…
      Nhằm thực hiện kế hoạch của Hội Chữ thập…
     Nhằm tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm…
Nhằm sơ kết đánh giá việc thưc hiện Nghị quyết Đại hội…
Với mục đích nâng cao truyền thống lòng nhân ái của thanh…
       Vào lúc 8 giờ sáng ngày 08 tháng 5…
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CTĐ ngày 20 tháng 03 năm 2018…
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Chữ…
Thực hiện Chương trình 12-CTr/QU, ngày 17/02/2016 của Quận ủy Tân Bình…

Đây là tổ chức từ thiện xã hội được toàn thế giới và nhà nước công nhận. Là đơn vị tiếp nhận các nguồn cứu trợ, tại trợ và là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trong xã hội không phân biệt địa lý, tôn giáo và dân tộc.

Khi có nhu cầu cần liên hệ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại số: (08) 39491383

 

Thành viên Ban biên tập

Tổng biên tập chịu trách nhiệm xuất bản:
Đỗ Văn Ánh - PCT Hội CTĐ Quận
Điện thoại: 0909 349 533

Tổng hợp & thư ký:
1/ Vũ Thị Hồng Gấm
2/ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kỹ thuật và bảo trì:
1/ Nguyễn Đức Cường
(0168 992 3979)