Nhận thức về Tư tưởng - Chính trị

Nhận thức về Tư tưởng - Chính trị (62)

Đi tìm cội nguồn của một chính thể

Ngày 20-7-1954, Hiệp định Genève về chiến tranh Đông Dương được ký kết. Theo đó, Việt Nam sẽ tạm thời bị chia cắt bằng ranh giới là vĩ tuyến 17 để quân đội các bên tập kết. Quân đội Pháp sẽ rút khỏi Việt Nam và trao quyền quyết định vận mệnh dân tộc mình cho người Việt Nam. Một năm sau đó sẽ tiến hành hiệp thương và một năm sau nữa sẽ tiến hành tổng tuyển cử để thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, thực tế đã không diễn ra như vậy. Diễn văn trong buổi họp mừng Quốc khánh 2-9-1954, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nêu: “Hiện nay, đình chiến đã ký kết, hòa bình đang trở lại ở Đông Dương, thì chúng (đế quốc Mỹ) ra sức phá hoại việc thi hành đình chiến, phá hoại việc lập lại hòa bình. Từ những việc như: tàu của hải quân Mỹ đến chở dân miền Bắc Việt Nam bị bọn Ngô Đình Diệm ép đi vào miền Nam; trù tính kế hoạch “viện trợ” cho bọn Ngô Đình Diệm; cho đến âm mưu thành lập “khối phòng thủ Đông Nam Á”, mục đích của bọn can thiệp Mỹ là phá hoại sự thực hiện hiệp định đình chiến ở Đông Dương…”[1].

Năm 1954, Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về miền Nam làm Thủ tướng của Quốc trưởng Bảo Đại. Một năm sau đó, Diệm làm cái gọi là “trưng cầu dân ý” để phế truất Bảo Đại và lập nên Việt Nam Cộng hòa. Ngày 26-10-1955 trở thành “ngày Quốc khánh” của chế độ Diệm.

Trong bộ Miền Nam giữ vững Thành Đồng, GS. Trần Văn Giàu khẳng định: “Trên đường thiết lập nền độc tài cá nhân của nó, từ năm 1955 đến năm 1956, Ngô Đình Diệm chẳng những ra sức tiêu diệt các đảng phái và giáo phái đối lập, mà lại còn song song ra sức tạo cho chính quyền độc tài cá nhân đó một cơ sở pháp lý, một bề ngoài dân chủ”[2].

Thực tế cho thấy, đô la, vũ khí, cố vấn Mỹ tung vào miền Nam là yếu tố nền tảng cho việc xây dựng và củng cố chính quyền của Ngô Đình Diệm. Đó chính là nguồn sống của chính quyền Diệm, không có những nguồn sống ấy, thì chính quyền này không thể đứng được. Báo cáo tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa II, ngày 12-4-1961, Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định: “Chế độ Ngô Đình Diệm là con đẻ của đế quốc Mỹ, tội ác của gia đình họ Ngô là tội ác của đế quốc Mỹ. Nhân dân ta ở miền Nam chống Ngô Đình Diệm tức là chống đế quốc Mỹ…”[3].

image002
image003

Rõ ràng, cái được gọi là nền “đệ nhất cộng hòa”, một chính thể tự cho là tự do, dân chủ, độc lập…, thực chất là một thứ tầm gửi. Tính chất tầm gửi đó có thể được nhìn nhận qua hoạt động cưỡng ép di cư. “Mục đích chính trị căn bản của cuộc cưỡng ép di cư này là: Thứ nhất, làm cho dư luận ở xứ này và dư luận ở nước ngoài tưởng rằng đông đảo nhân dân miền Bắc trốn tránh chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đi theo chế độ miền Nam tốt hơn, hấp dẫn hơn. Thứ hai, và điều này mới là chủ yếu, tạo cho chính quyền miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm, một chỗ dựa cần thiết, một nguồn tuyển mộ quân lính, tay sai, bè đảng, để dùng vào việc thực hiện kế hoạch xây dựng nền độc tài của Diệm, tức là chế độ thuộc địa kiểu mới ở miền Nam”[4].

Cuộc cưỡng ép di cư này còn có một số mục đích khác nữa. Đó là về kinh tế - xã hội, đối với miền Bắc, Mỹ - Diệm hi vọng rút được một số lượng trí thức, công nhân kỹ thuật vào Nam, tạo ra những xáo động lớn, phá hoại sản xuất, làm cho miền Bắc không ổn định về kinh tế, khiến cho lòng người li tán, gây khó khăn cho ta trong cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà và hàn gắn vết thương sau chiến tranh. Đối với miền Nam, vùng bị tạm chiếm, dân di cư sẽ là nguồn cung cấp nhân công cho các đồn điền cao su, cà phê, cây ăn quả và một số cây công nghiệp mới du nhập. Đồng thời, với số người di cư, Mỹ - Diệm nhằm “thăng bằng sự chênh lệch giữa dân số miền Bắc 12 triệu và dân số miền Nam 11 triệu”. Điều này có nghĩa là “tăng thêm hi vọng của thắng lợi tổng tuyển cử”. Đồng bào di cư còn là nguồn nhân lực quan trọng đáng kể để xây dựng ngụy quân, củng cố ngụy quyền.

Những thủ đoạn tàn bạo của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai

Trong những hoạt động nhằm củng cố quyền lực của mình, Ngô Đình Diệm, được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của quan thầy Mỹ, đã có nhiều thủ đoạn tàn bạo. Đó là loại trừ tham mưu trưởng thân Pháp Nguyễn Văn Hinh (và thay bằng Lê Văn Tỵ); tiêu diệt Đại Việt ở Quảng Trị, Phú Yên; tiêu diệt Quốc dân đảng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kontum…

Chủ trương tập trung quyền lực của Diệm đã làm các thế lực quân sự cát cứ hoảng sợ. Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên bắt đầu liên kết để chống lại Diệm, thường được gọi là “Tam liên”. Diệm đồng thời chia rẽ trong hàng ngũ Tam liên và trong từng thế lực quân sự, tổ chức các chiến dịch quân sự và dụ dỗ, mua chuộc. Kết quả là Bình Xuyên bị đánh bại hoàn toàn. Giáo phái Hòa Hảo cũng nhanh chóng bị loại trừ, khi một số thủ lĩnh lớp bị giết (Ba Cụt – Trần Quang Vinh), lớp bị mua chuộc (Hai Ngoán – Lâm Thành Nguyên, Nguyễn Giác Ngộ), lớp bị đánh bại rồi chịu đầu hàng (Năm Lửa – Trần Văn Soái)… Còn với Cao Đài, sau khi hai chỉ huy quân sự là Trịnh Minh Thế và Nguyễn Thành Phương hợp tác với Diệm thì lực lượng còn lại dần yếu thế, cuối cùng Hộ pháp Phạm Công Tắc phải bỏ chạy ra nước ngoài để tránh bị Diệm làm hại. Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 năm, các thế lực quân sự cát cứ gần như bị Diệm tiêu diệt hoàn toàn.

Trong lúc vừa trấn áp các giáo phái và thế lực đối lập, trong thời gian 300 ngày, chế độ Diệm đã thi hành ngay chính sách trả thù những người kháng chiến. Thủ đoạn của Diệm vô cùng phong phú và hậu quả thì vô cùng nặng nề. Các thủ đoạn đó là:

Thứ nhất, phân loại công dân và phân biệt đối xử. Chúng phân thành 3 loại: loại A (công dân bất hợp pháp, là những người yêu nước, yêu hòa bình, ủng hộ Hiệp định Genève, từng tham gia kháng chiến), loại B (công dân bán hợp pháp, gồm họ hàng, bạn bè của loại A và họ hàng, bạn bè những người đi tập kết ra Bắc), loại C (công dân hợp pháp, gồm những người còn lại). Đường lối của Diệm là dựa vào loại A đánh vào loại C, làm cho loại B khiếp sợ và khuất phục.

Thứ hai, đàn áp các cuộc biểu tình chống áp bức và đòi thi hành đúng các điều khoản của Hiệp định Genève. Chẳng hạn, vụ Mỏ Cày (Bến Tre, tháng 9-1954), vụ Cây Cốc (Quảng Nam, tháng 9-1954), vụ Trà Ôn (Vĩnh Long, tháng 10-1954)…

Thứ ba, tổ chức khủng bố những người từng tham gia kháng chiến. Một số vụ tàn sát điển hình, như vụ triệt hạ Hướng Điền (Quảng Trị, tháng 7-1955, giết hại 3 lần với tổng cộng 91 người, trong đó có 15 phụ nữ và trẻ em gái bị hãm hiếp), vụ Đại Lộc (Quảng Nam, cuối năm 1957, bắt và giết hại 5.000 người)… Diệm cũng cho xây dựng hệ thống nhà tù và trại tập trung dày đặc. Nhà tù cỡ lớn giam từ ngàn người trở lên thì lúc này miền Nam có khoảng 100 cái, như Chí Hòa (chứa 4.000 người), Phú Lợi (6.000 người), Biên Hòa (3.000 người), Thủ Đức chứa (2.000 người)…

Về quãng thời gian khó khăn này, Đại tướng Văn Tiến Dũng nhận xét: “Trong 5 năm đấu tranh chính trị gay go và quyết liệt, đồng bào miền Nam đã chịu đựng nhiều đau thương và tổn thất, hàng ngàn xóm làng bị địch đốt phá, hàng chục vạn cán bộ, đảng viên bị giam cầm, tra tấn và bắn giết”[5]. Tài liệu của Đại tướng dẫn lại cho biết, tính đến cuối năm 1957, lực lượng của Đảng ở các tỉnh đồng bằng khu 5 bị tổn thất nặng nề: 70% đảng ủy viên xã, 60% huyện ủy viên, 40% tỉnh ủy viên bị bắt và bị giết. Tỉnh có phong trào khá nhất, chỉ còn 10 chi bộ, mỗi chi bộ 3 đảng viên, tỉnh yếu còn 2, 3 chi bộ, 12 huyện đồng bằng mất hết cơ sở đảng.

Tại Nam bộ, tính chung từ tháng 7-1955 đến tháng 2-1956, chúng đã giết hại, giam cầm 93.362 cán bộ, đảng viên. Từ năm 1955 đến 1958, chúng giết hại khoảng 68.000 cán bộ, đảng viên, bắt giam 446.000 người. Chưa hết, tháng 12-1958, chúng đầu độc hàng nghìn tù chính trị tại trại giam Phú Lợi. Tháng 4-1959, Diệm tuyên bố “đặt miền Nam trong tình trạng khẩn cấp”[6].

Bắt đầu một cuộc chiến chính nghĩa

Sau khi hết 300 ngày chuyển quân, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm phớt lờ và tiếp tục phủ nhận Hiệp định Genève. Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị mở hội nghị hiệp thương thì Diệm từ chối. Các luận điệu xuyên tạc (như Hiệp định Genève chỉ nói hiệp thương chứ không nói hội nghị hiệp thương, chính quyền Việt Nam Cộng hòa không ký Hiệp định Genève nên không cần phải thực hiện, miền Bắc không có dân chủ nên không thể tổng tuyển cử tự do…) đều bị đánh tan.

Hồi ức Đại tướng Văn Tiến Dũng nêu rõ: “Đảng ta đã chỉ rõ rằng: đứng trước chính sách cực kỳ phản động và tàn bạo của Mỹ - Diệm, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác là đứng lên làm cách mạng để cứu nước, cứu mình. Do đó, mục đích cách mạng miền Nam là phải đánh đổ chính quyền độc tài phát xít Ngô Đình Diệm và đánh đổ bằng con đường cách mạng”[7].

Nghị quyết 15 được Ban Chấp hành Trung ương thông qua tháng 1-1959 đã chỉ rõ: Phương pháp cách mạng và phương thức đấu tranh là dùng bạo lực cách mạng từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 17-1-1960, phong trào đồng khởi nổ ra ở Bến Tre sau đó lan rộng ra khắp miền Nam.

Cuộc chiến vũ trang chống Mỹ và tay sai bắt đầu từ đó. Rõ ràng, chế độ Ngô Đình Diệm là sự khởi đầu của chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam nên cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước bắt đầu từ cuộc đấu tranh chống chế độ Ngô Đình Diệm.

Từ năm 1961, Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam, bằng cách xây dựng quân đội Sài Gòn mạnh với vũ khí, trang bị và cố vấn Mỹ, tiến hành “bình định” và lập “ấp chiến lược”, nhằm tiêu diệt các lực lượng vũ trang miền Nam. Nhưng âm mưu bình định và dồn dân trong các chiến lược không đạt kết quả, buộc Mỹ phải tăng dần lực lượng, từ 30.000 cố vấn năm 1964 lên 184.314 cố vấn và binh lính vào năm 1965.

Cuối năm 1965, Mỹ chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, trực tiếp đưa quân chiến đấu từ Mỹ sang, “tìm và diệt” quân chủ lực miền Nam, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Lực lượng Mỹ có mặt ở miền Nam đến cuối năm 1968 lên tới 545.000 tên; các nước như Thái Lan, Philippines, Úc, New Zealand và Hàn Quốc huy động thêm 70.000 quân nữa. Số lính Việt Nam Cộng hòa lúc này là 600.000 quân. Đây là những minh chứng thuyết phục cho hành vi xâm lược của Mỹ tại Việt Nam.

Thực tế Mỹ không chỉ xâm lược miền Nam, chiếm đóng thông qua chính quyền tay sai, mà còn nhiều lần xâm phạm miền Bắc bằng đường không (dùng máy bay oanh tạc), đường biển (thả ngư lôi dọc theo bờ biển miền Bắc), đường bộ (dùng biệt kích xâm nhập trực tiếp). Hoạt động chiến tranh của Mỹ tuy không xây dựng chính quyền do người Mỹ đứng đầu như Pháp nhưng hòng biến miền Nam (nếu có thể thì cả Việt Nam) thành vùng phụ thuộc Mỹ, làm tiền đồn chống lại sự phát triển của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở châu Á – Thái Bình Dương, làm thị trường tiêu thụ sản phẩm của Mỹ và cung cấp nguyên vật liệu cho Mỹ…

 

Nếu chỉ là cuộc chiến nội bộ của người Việt Nam (civil war) thì khắp thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng đã không có hành động phản chiến quyết liệt. Trong suốt cuộc chiến, có hơn 200 tổ chức, ủy ban, phong trào đoàn kết ủng hộ Việt Nam, hơn 50 nước có phong trào quyên góp ủng hộ Việt Nam, hơn 160 triệu người ở nhiều nước ghi tên tình nguyện sang Việt Nam đánh Mỹ, 83 cơ quan đại diện Mỹ ở các nước bị nhân dân đập phá… Tại Mỹ, có nhiều công dân Mỹ tự thiêu để phản đối cuộc chiến, trong đó có nhân vật nổi tiếng là Norman Morison; hơn 200 tổ chức chống chiến tranh xâm lược trên khắp các bang; 16/27 triệu thanh niên Mỹ tới tuổi quân dịch đã chống lệnh quân dịch; 75.000 người Mỹ bỏ ra nước ngoài vì không chịu nhập ngũ và đấu tranh phản chiến…[8] Cả cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (1993 – 2001) khi còn là sinh viên cũng từng đấu tranh phản chiến.

Do đó, cuộc chiến tranh tại Việt Nam là cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ và chống xâm lược của nhân dân Việt Nam. Với nhân dân ta, đó là cuộc chiến chống xâm lược vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX!

TRÚC GIANG

Trích đăng từ trang thông tin điện tử codotphcm.com.

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

Ngày 02/5/2019

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

                                                                                      

 

 

Thời gian vừa qua, Ban biên tập Cờ đỏ Tp. Hồ Chí Minh đã nhận được rất nhiều ý kiến phản ánh của người dân, nhất là giáo dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của linh mục Giuse Trần Đình Long. Các ý kiến phản ánh tập trung vào việc linh mục này tổ chức giảng đạo gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, gây ùn tắc giao thông hàng giờ, gây xáo trộn nếp sinh hoạt hàng ngày, nhiều người đến hành lễ; hành vi chữa bệnh mang nhiều bệnh tật, kể cả bệnh nan y, gây nguy cơ cao về truyền nhiễm dịch bệnh, tạo bức xúc cho nhân dân địa phương. Ban biên tập đã tổ chức điều tra các nội dung phản ánh và thực hiện bài “Về các dấu hiệu vi phạm của linh mục Giuse Trần Đình Long”

Trước năm 2010, phần đất tại số 1201/12 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè là khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của linh mục Ngô Quang Tuyên. Ngày 15 tháng 04 năm 2010, Linh mục Ngô Quang Tuyên làm đơn gởi UBND huyện Nhà Bè đề nghị giảng đạo ngoài cơ sở của giáo xứ Phú Xuân với lý do nhà thờ Phú Xuân không đủ đáp ứng số lượng giáo dân ngày càng đông, những ngày lễ hàng tuần giáo dân phải để xe hoặc đứng ra lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông. Xuất phát từ tình hình trên và được sự thống nhất của Ban Tôn giáo - Dân tộc Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè có văn bản số 576/UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010, chấp thuận cho Linh mục Ngô Quang Tuyên được giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo tại địa chỉ số 1201/12 ấp 1, xã Hiệp Phước (sau đây gọi tắt là điểm giảng đạo). Điểm giảng đạo chỉ được tổ chức sinh hoạt từ 17 giờ 00 đến 21 giờ 00, các ngày thứ bảy và chủ nhật trong tuần cho giáo dân xã Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức (63 người); nội dung hoạt động: dâng Thánh lễ, đọc Kinh thánh, dạy Kinh thánh, tập hát.

Trong thời gian Linh mục Ngô Quang Tuyên phụ trách giảng đạo tại đây đã chấp hành đúng thời gian và nội dung hoạt động theo văn bản số 576/UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè.

Tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận việc Tòa Tổng Giám mục Thành phố bổ nhiệm Linh mục Trần Đình Long (linh mục thuộc dòng Thánh Thể) làm Phó Giáo xứ Phú Xuân tại Văn bản số 1511/ UBND - PCNC. Ngày 27 tháng 6 năm 2016, cố Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc ban hành bổ nhiệm thư cho Linh mục Trần Đình Long phụ trách Giáo điểm Tin Mừng.

Từ khi Linh mục Trần Đình Long về phụ trách điểm giảng đạo này có nhiều hoạt động sai trái, làm phức tạp tình hình địa phương về an ninh trật tự, môi trường, gây bức xúc trong nhân dân và chính quyền địa phương tại Huyện và nhiều địa phương ở các tỉnh thành khác.

Cụ thể: Linh mục Trần Đình Long không tuân thủ thời gian và nội dung hoạt động tại văn bản số 576/UBND của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Thời gian hoạt động 6 ngày/tuần, từ thứ 3 đến chủ nhật, trong đó ngày thứ bảy và chủ nhật hoạt động từ 13 giờ đến 20 giờ; các ngày còn lại hoạt động bắt đầu từ 15 giờ, thời gian kết thúc không cố định. Thành phần giáo dân tham dự không phải là người địa phương ở xã Hiệp Phước và các xã lân cận mà quy tụ giáo dân của nhiều tỉnh thành khác. Đặt loa phát thanh bên ngoài khuôn viên điểm giảng đạo, gây ồn ào ảnh hưởng đến sinh hàng ngày của bà con trong ấp. Đặt các thùng khấn nguyện, thu tiền.

image002
image003
image004

Ngoài việc giảng đạo, hoạt động của Linh mục Long có dấu hiệu chữa bệnh mê tín dị đoan như uống nước thánh, xoa đầu ban phép thánh; tuy linh mục Long không thừa nhận hoạt động chữa bệnh, nhưng khi được hỏi về mục đích đến gặp cha Long, nhiều người thừa nhận đến điểm giảng đạo để được Linh mục Long chữa bệnh.

Những tác động tiêu cực từ hoạt động của Linh mục Trần Đình Long tại điểm giảng đạo:

Qua điều tra chúng tôi được biết: hiện nay, tại giáo điểm chỉ có các giáo dân từ nơi khác đến hành lễ và chữa bệnh. Giáo dân của địa phương đã về giáo xứ Phú Xuân sinh hoạt (do cách hành lễ của Linh mục Long không phù hợp). Với việc tụ tập quá đông người hàng ngày có trên 2.000 người dự, các ngày lễ trọng có trên 5.000 người dự, đã gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, gây ùn tắc giao thông hàng giờ, gây xáo trộn nếp sinh hoạt hàng ngày, nhiều người đến hành lễ, chữa bệnh mang nhiều bệnh tật, kể cả bệnh nan y, gây nguy cơ cao về truyền nhiễm dịch bệnh, tạo bức xúc cho nhân dân địa phương.

Đã có nhiều đơn, thư của người dân địa phương, trong đó có giáo dân tại xã Hiệp Phước gửi đến các cơ quan chức năng phản đối hoạt động của Linh mục Long; nhiều cuộc tiếp xúc của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp với cử tri tại địa phương, cử tri có phản ánh những bức xúc đối với hoạt động của Linh mục Long.

Việc xây dựng các công trình không phép, che bạt, quy tụ đông giáo dân dưới hành lang an toàn lưới điện vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, an toàn lưới điện.

Trước tình hình hoạt hoạt động của Linh mục Long tại điểm giảng đạo, các cơ quan chức năng của huyện Nhà Bè tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động sai tại đây. Các cơ quan chức năng nhiều lần làm việc với Linh mục Ngô Quang Tuyên, Linh mục Trần Đình Long yêu cầu khắc phục các sai phạm: Tập trung chỉ đạo xử lý các công trình xây dựng không phép; giám định nguồn nước, xử lý bến bãi đỗ xe, hộ ngăn phòng kinh doanh cho thuê, làm rõ các vụ chết người tại giáo điểm để có căn cứ để xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Qua giải quyết của các cơ quan chức năng một số nội dung sai phạm đã được khắc phục như: Một số công trình xây dựng không phép đã được tháo tháo dỡ, tháo biển hiệu đặt không đúng quy định, chấm dứt tổ chức nuôi giữ trẻ không đúng quy định, chấm dứt hoạt động bãi giữ xe trên đất công.

Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung vi phạm tại điểm giảng đạo chưa được khắc phục. Qua làm việc với các cơ quan chức năng yêu cầu thực hiện đúng theo nội dung chấp thuận tại công văn số số 576/ UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè nhưng Linh mục Long luôn né tránh trách nhiệm, không hợp tác nên một số sai phạm vẫn chưa được khắc phục, một số sai phạm có biểu hiện phức tạp hơn.

Mặt khác, linh mục Trần Đình Long tăng cường tuyên truyền, khuyếch trương hoạt động, tạo dựng danh tính và đánh bóng tên tuổi bằng nhiều cách, mời các thành phần trong xã hội (nghệ sỹ, người nghiện ma túy, người giả sư...) để làm chứng nhờ cầu nguyện “lòng thương xót Chúa” nên hết bệnh hoặc bệnh thuyên giảm và phát tán trên mạng xã hội. Đây là hoạt động có ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của xã hội trên phạm vi rộng. Nghiêm trọng hơn, việc giảng đạo tại đây cũng đang vi phạm điểm a khoản 4 Điều 5 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016, trong đó quy định các hành vi bị nghiêm cấm “Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường”.

Trước những hành vi vi phạm pháp luật trên của linh mục Giuse Trần Đình Long, chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng rút lại Công văn số 576/ UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 với lí do giáo dân của địa phương đã về giáo xứ Phú Xuân sinh hoạt, việc linh mục Long tổ chức giảng đạo ở đây đã trái với tinh thần của Công văn 576/UBND của huyện Nhà Bè; mặt khác tuyên truyền cho người dân hiểu về các hành vi vi phạm pháp luật của linh mục này để họ có những ứng xử phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trích đăng từ trang thông tin điện tử codotphcm.com.

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

Ngày 02/5/2019

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

                                                                                      

 

 

 

 

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay thực chất là quá trình biến đổi từ bên trong theo chiều hướng từ đúng sang sai, từ tốt sang xấu, từ tích cực sang tiêu cực, từ tiến bộ sang phản tiến bộ. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến mức cao hơn là thay đổi lập trường, quan điểm chính trị, đạo đức, lối sống, đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân; cổ súy, ủng hộ, tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động, thậm chí chuyển sang hàng ngũ kẻ thù, chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân.

“Tự diễn biến” “tự chuyển hóa” là sự suy thoái

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là hệ quả của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo chiều hướng ngày càng tăng, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Điều đó khiến cho vai trò tiên phong, gương mẫu của họ ngày càng giảm, không đủ “sức miễn dịch”, thiếu “sức đề kháng” trước những tác động tiêu cực trong xã hội, đồng lõa với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng Việt Nam. Đó còn là biểu hiện rõ nhất của bản lĩnh chính trị không vững vàng, từ chỗ ban đầu là mơ hồ ảo tưởng, hoang mang, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng dẫn đến hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội…

Cụ thể hơn, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn biểu hiện ở những việc sẵn sàng tiếp nhận những thông tin trái chiều, những luận điệu ly khai, chống đối, lý luận phản động; phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”; nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ, phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; móc nối, câu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật…

Những biểu hiện trên cũng đã được V.I.Lênin chỉ ra từ những năm đầu của thế kỷ XX, dưới các biểu hiện khác nhau của những người đảng viên trong các Đảng dân chủ - xã hội Tây Âu như: tư tưởng cơ hội về chính trị, tư tưởng và tổ chức, khoác áo chủ nghĩa Mác nhưng chống chủ nghĩa Mác, đòi xét lại chủ nghĩa Mác, phủ nhận chủ nghĩa Mác… Đó chính là bọn cơ hội chủ nghĩa, tay sai của giai cấp tư sản.

Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ những biểu hiện: “Thấp kém về tinh thần và đạo đức cách mạng… mang nặng chủ nghĩa cá nhân… không có dũng khí cách mạng, ít lo nghĩ về trách nhiệm của mình, không quyết tâm vươn lên phía trước… hững hờ như những người không có lý tưởng,… không có thái độ người làm chủ tập thể, dám nghĩ dám làm”; “ít gắn bó với tổ chức, không tin ở lực lượng và trí tuệ của tập thể. Họ sống và làm việc một cách riêng rẽ, không đoàn kết và hợp tác với người khác… tự cao tự đại, vênh vang kiêu ngạo, tự cho mình tài giỏi hơn người… coi thường những quyết định của tổ chức,… coi Đảng như một cái cầu thang để thăng quan phát tài… chỉ lo nghĩ đến lợi ích của riêng mình… phô trương, lãng phí… sống xa hoa hưởng lạc, từ đó mà đi đến tham ô, trụy lạc, thậm chí sa vào tội lỗi”, “biến thành người có tội với cách mạng” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái.

Để khắc phục các biểu hiện, hiện tượng đó, Người khẳng định phải: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và mỗi “người đảng viên chẳng những phải ra sức rèn luyện và tu dưỡng, trong lúc gian khổ khó khăn, trong lúc thất bại, mà còn và càng phải rèn luyện và tu dưỡng trong lúc thuận lợi, trong lúc thành công”.

Bản lĩnh chính trị là sự thể hiện “tính đảng”

 Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, bản lĩnh chính trị là phẩm chất tuyệt đối cần thiết; là sự thể hiện “tính đảng”; là trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm đều phải: “Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”; “quyết tâm suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân…, đó là đạo đức cách mạng, đó là tính Đảng, tính giai cấp”. Bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện ở sự kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng - độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ...

Bản lĩnh chính trị của Đảng còn được thể hiện trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thể hiện ở sự vững vàng, kiên định, không dao động trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; quyết tâm phấn đấu, vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì lợi ích của Đảng và của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá chế độ của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên không phải tự nhiên mà có. Đó là sản phẩm của quá trình giáo dục, bồi dưỡng, học tập và rèn luyện thường xuyên, kiên trì, bền bỉ trong thực tiễn phong trào cách mạng của mỗi người. Khi mỗi người, trong mọi thời điểm thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, luôn thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, có tinh thần vững vàng, niềm tin chắc chắn và sự kiên định thì “phú quý không dụ dỗ được ta, nghèo khổ không lay động được ta, oai lực không dọa nạt được ta. Mà khó khăn gì chúng ta cũng vượt qua được, việc gì chúng ta cũng làm được”.

 

 Phải rèn luyện bản lĩnh chính trị

  “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay là do sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, v.v.. Trong đó, có “không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””.

V.I.Lênin từng chỉ rõ, các thế lực thù địch không ai có thể đánh đổ được chúng ta, trừ chính những sai lầm của chúng ta và “không một ai trên thế giới này có thể làm mất được uy tín của những người Mácxít cách mạng nếu họ không tự làm mất uy tín của họ”. Vì vậy, phải rèn luyện bản lĩnh chính trị để phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Theo đó, các cấp ủy cần tập trung thực hiện tốt các biện pháp căn cốt sau:

Một là, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông” dẫn tới khuyết điểm và trước hết, nguy hiểm nhất là “khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan” mà “nếu không chữa ngay, để nó lây ra, thì có hại vô cùng”. Vì thế, học tập lý luận chính trị, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị là công việc quan trọng, cần thiết, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên. Trau dồi, bồi dưỡng về lý luận chính trị; khắc phục những hạn chế trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng... sẽ giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc bản chất cách mạng, khoa học; những nguyên lý, quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cộng sản, đạo đức cách mạng; thấu suốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Từ đó có nhận thức chính trị, tình cảm chính trị đúng đắn, có thế giới quan, phương pháp luận khoa học. Trong học tập, phải gắn lý luận với thực tiễn, phục vụ nhu cầu công tác, phát huy tính độc lập, tích cực, chủ động, sáng tạo, “học đi đôi với hành”. Đa dạng hóa các phương thức giáo dục lý luận chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao khả năng “tự miễn dịch, tự đề kháng” trước những tác động tiêu cực, trái chiều.

Hai là, thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, phòng và chống chủ nghĩa cá nhân.

Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy vai trò nêu gương, thống nhất giữa nói và làm của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm tăng cường “sức đề kháng” chống lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị phải luôn gắn với “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo phương châm mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên phải tự giáo dục và rèn luyện hằng ngày.

Trong đó, gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”… Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết và đưa vào tiêu chí thi đua, đánh giá xếp loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đi liền với nghiêm túc phê phán những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc. Tạo không khí thi đua thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Ba là, đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII.

Bố trí, sử dụng cán bộ đúng chỗ, đúng lúc, đúng năng lực, sở trường, đúng việc, đúng người. Lựa chọn và tìm được người tài đức xứng đáng với sự tin tưởng của tập thể và niềm tin nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá, luân chuyển, bố trí cán bộ. Thực hiện chính sách phát triển và trọng dụng nhân tài gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, với đổi mới cơ cấu, chức năng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại theo hướng thiếu cái gì đào tạo, bồi dưỡng cái ấy nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ, đảng viên để làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tăng cường luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý; tăng cường cán bộ cho các lĩnh vực và địa bàn cần thiết. Khắc phục tình trạng cục bộ, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và sự khép kín trong từng vùng, ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tạo điều kiện để cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn. Hoàn thiện chính sách phát triển và trọng dụng nhân tài, thu hút nhân tài vào những lĩnh vực quan trọng, không phân biệt những người trong Đảng hay ngoài Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của tất cả các cấp, ngành trong hệ thống chính trị.

Bốn là, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng - nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở - để mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Cán bộ, đảng viên phải tiên phong gương mẫu, vững vàng trước mọi biến động của tình hình chính trị - xã hội.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; gắn nâng cao chất lượng ra nghị quyết với tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát. Chủ động khắc phục những biểu hiện tiêu cực, sai trái, hạn chế, khuyết điểm. Kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, hành động thù địch để bảo vệ nền tảng, đường lối, quan điểm của Đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm; tự soi, tự sửa các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Có cơ chế để nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí truyền thông... trong kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên.

Gắn kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết, nghiêm minh xử lý đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm và những tổ chức đảng yếu kém.

Tăng cường kiểm tra trách nhiệm chính trị, vai trò nêu gương của người đứng đầu trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm.

Năm là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Chủ động triển khai các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa những hoạt động phá hoại chính trị nội bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp luôn nắm vững và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác này. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với xây dựng cơ quan, đơn vị, địa bàn cơ sở an toàn, vững chắc về mọi mặt...

Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thế

Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Trích đăng từ trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Trung ương (tuyengiao.vn).

 

 

SỰ SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ -

NHÌN TỪ VẤN ĐỀ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NGHỈ HƯU XIN NGHỈ

SINH HOẠT ĐẢNG VÌ LÝ DO SỨC KHỎE

Trên cơ sở tiếp cận nguồn tài liệu của một số đảng bộ địa phương, bài viết đề cập vấn đề một số cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu lấy lý do sức khỏe để xin thôi không tham gia sinh hoạt Đảng. Từ đó, đề xuất đánh giá khách quan, toàn diện về một vấn đề xã hội đã và đang diễn ra, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Khi tiếp cận các tài liệu, văn kiện này để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, chúng tôi thấy nổi lên một vấn đề rất đáng quan tâm.

Đó là từ năm 1991 đến năm 2017, có không ít cán bộ, đảng viên xin nghỉ sinh hoạt Đảng, sau khi nghỉ hưu vì lý do sức khỏe và một số lý do khác. Vấn đề này rất ít được các tài liệu, văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp đề cập tới, nếu có, cũng chỉ chiếm một tỷ lệ hết sức khiêm tốn, thậm chí có nhiều đảng bộ, từ năm 1991 đến năm 2017, không hề nhắc đến thực tế đó, cho dù, có việc một số cán bộ, đảng viên sau khi nhận quyết định nghỉ hưu được một vài năm đã vin vào lý do sức khỏe yếu để xin thôi sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, đảng bộ địa phương nơi mình cư trú. Thật khó để xác định lý do sức khỏe mà những cán bộ, đảng viên này đưa ra là thật hay chỉ là một nguyên cớ thiếu tính thuyết phục đối với các cán bộ, đảng viên cùng sinh hoạt trong một chi bộ, đảng bộ, rộng hơn là với cộng đồng dân cư sống trên cùng một thôn, xóm, ngõ, ngách hay phường, xã... 

Cho dù trong Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành của Đảng không có điều khoản nào bắt buộc cán bộ, đảng viên, vì lý do sức khỏe, bệnh tật thường xuyên vẫn phải tham gia sinh hoạt Đảng, tuy nhiên, vấn đề cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu, lấy lý do vì sức khỏe yếu, ốm đau, bệnh tật hoặc một số lý do khác để xin nghỉ sinh hoạt Đảng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước là một vấn đề lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống chính trị - xã hội đã diễn ra thời gian qua, cần được nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống, nhằm giải quyết vấn đề đã và đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng. Điều này càng trở nên cấp thiết hơn, khi mà Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua đã, đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chỉnh đốn Đảng, nhằm loại bỏ những cán bộ, đảng viên không đủ phẩm chất đạo đức, lập trường chính trị ra khỏi bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, lấy lại niềm tin của đại bộ phận quần chúng nhân dân đối với Đảng. Do đó, tiến hành khảo sát, nghiên cứu thực trạng một số ít cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, lấy lý do sức khỏe không bảo đảm để xin nghỉ sinh hoạt Đảng trong suốt phần đời còn lại thực sự là một vấn đề bức thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn không chỉ trước mắt mà cả lâu dài.

Vấn đề đặt ra ở đây là: Liệu thực trạng cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu lấy lý do sức khỏe để xin nghỉ sinh hoạt Đảng, hay ra khỏi Đảng có phải là những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái tư tưởng chính trị, trong từng cán bộ, đảng viên hay không? Tuy số liệu thống kê chưa đầy đủ, nhưng thử hỏi: trong số hàng ngàn cán bộ, đảng viên xin nghỉ sinh hoạt Đảng ở tất cả các chi bộ, đảng bộ thuộc 63 tỉnh, thành phố của cả nước từ năm 1991 đến nay, tỷ lệ cán bộ, đảng viên vì ốm đau, bệnh tật thường xuyên, sức khỏe không cho phép để tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ, đảng bộ là bao nhiêu, hay lý do sức khỏe chỉ là một trong số ngàn lẻ lý do để họ xin nghỉ sinh hoạt Đảng? 

Thực tế đó đã tồn tại nhiều năm qua nhưng các cấp ủy ở các địa phương vẫn chưa có các giải pháp, biện pháp cụ thể, hữu hiệu để có thể ngăn chặn, đẩy lùi. Điều đáng quan tâm là trong số đó, có cả những cán bộ, đảng viên, từng giữ cương vị này, cương vị khác trong hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trước khi họ nghỉ hưu và điều kiện kinh tế gia đình thuộc vào diện hộ khá, hộ giàu, con cái thành đạt trong cuộc sống... 

Vậy, vì sao, thay vì gương mẫu tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ cơ sở nơi họ cư trú, tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể, họ lại xin nghỉ sinh hoạt Đảng? Động cơ, mục đích của số ít cán bộ, đảng viên này khi lấy lý do sức khỏe để xin nghỉ sinh hoạt Đảng là gì? Và, liệu họ có nghĩ tới những ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đối với các chi bộ, đảng bộ và cộng đồng cư dân nơi họ sinh sống khi họ không còn đứng trong hàng ngũ của Đảng nữa hay không? Đây có phải là một trong những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái tư tưởng chính trị hay không? Giải pháp nào để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đó?...

Từ thực tế trên, chúng tôi cho rằng cần phải tiến hành, khảo sát, nghiên cứu một cách toàn diện về thực trạng cán bộ, đảng viên xin nghỉ sinh hoạt Đảng nói chung và cán bộ, đảng viên nghỉ hưu lấy lý do sức khỏe để xin nghỉ sinh hoạt Đảng nói riêng trên phạm vi cả nước.

Cần xem xét một cách nghiêm túc, thẳng thắn vấn đề, cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu xin nghỉ sinh hoạt Đảng vì những lý do khác nhau, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể, hữu hiệu, sát hợp với từng chi bộ, đảng bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thực trạng trên.

PGS,TS. Nguyễn Quang Hồng, Trường Đại học Vinh

Trích đăng từ trang thông tin điện tử của Tạp chí Cộng sản (tapchicongsan.org.vn)

     Duyệt đăng trên chuyên mục CT05-CT/TW các Website của Quận

                                                                                      TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                          Đặng Tấn Tuyên

 

Thứ nhất: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình khẳng định về pháp lý khu đất công trình công cộng Phường 6, Tân Bình LÀ ĐẤT CÔNG, cụ thể:

- Các thửa 128-5, 129-5 và một phần 131-101-5 có nguồn gốc do Quốc gia Việt Nam đứng bộ, phần đất này có diện tích khoảng 4,08 ha trước đây chính quyền Pháp thuộc sử dụng làm bãi ăng-ten cho đài phát tín, sau đó Nha Giám đốc Viễn thông quốc ngoại chế độ Sài Gòn quản lý sử dụng.

- Một phần thửa 126-5 thuộc sổ địa bộ 6, diện tích khoảng 2,7 ha có nguồn gốc do ông Lê Phát Đạt làm chủ sử dụng từ năm 1900, sau đó ông Đạt tặng cho tổ chức từ thiện Pháp. Sau đó Nha Giám đốc Viễn thông quốc ngoại chế độ Sài Gòn quản lý sử dụng. Đến năm 1955, theo Công văn số S.P 55.011 ngày 17/02/1955 của Đại Úy trưởng trạm phát tín Moinard cho phép những người cư trú giáp phía Tây khu đất được canh tác dưới cột ăng-ten vào ban ngày.

Ngày 30/01/1967, Bộ Canh Nông ban hành Nghị định số 99-BCNHCTC/3/HĐ cho nhập vào khu vực điền thổ Sài Gòn Hòa Hưng phần đất nguyên thuộc xã Phú Thọ Hòa (Gia Định) sáp nhập vào Đô Thành Sài Gòn, tại Điều thứ nhất quy định: phần đất sáp nhập vào Đô Thành Sài Gòn gồm các lô số 10, 101-5, 102-5, 103-5, 123-5, 126-5, 127-4, 128-5, 129-5 và 131-101-5 tờ số 2 xã Phú Thọ Hòa (Gia Định) nay được nhập vào khu vực điền thổ Sài Gòn Hòa Hưng để thuộc thẩm quyền Ty Điền địa Sài Gòn.

Sau ngày 30/4/1975, Trung tâm Viễn thông 3 - Tổng cục Bưu điện tiếp quản, đến ngày 14 tháng 4 năm 1977, Nhà nước trực tiếp quản lý theo Điều 1 Phần IV theo Quyết định số 111/CP của Hội đồng Chính phủ và giao cho Trung tâm Viễn thông 3 tiếp tục quản lý, sử dụng làm Đài phát tín Chí Hòa nhằm phục vụ thông tin liên lạc của đất nước trong đó có sử dụng các cột ăng-ten để truyền thông. Năm 2008, Ủy ban nhân dân Thành phố có quyết định giao khu đất cho Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thực hiện dự án công trình công cộng phục vụ dân sinh - xã hội, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân về giáo dục và giao thông.

Quá trình đăng ký kê khai của các hộ trực canh trên phần đất công trình công cộng phường 6 chưa có hộ, cá nhân nào và một tổ chức nào khác ngoài Nhà nước cung cấp được giấy tờ pháp lý công nhận quyền sử dụng đất của mình đối với các thửa đất hoặc một phần hoặc toàn bộ khu đất.

Thứ hai: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình khẳng định việc tổ chức cưỡng chế việc xây dựng vi phạm pháp luật tại khu đất công trình công cộng Phường 6 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc cưỡng chế nhằm thực hiện kỷ cương, trật tự xây dựng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và ngăn chặn tình trạng xây dựng và sang nhượng trái pháp luật tràn lan, phá vỡ quy hoạch tại khu đất công trình công cộng phường 6 với tổng diện tích là 49.320 m2.

Thứ ba: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình khẳng định ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ đất trực canh tại khu đất công cộng phường 6 là 7.055.000 đồng/m2, đây là giá hỗ trợ cao nhất và sẽ không thay đổi hoặc điều chỉnh đơn giá hỗ trợ.

Về việc chi hỗ trợ trực canh đối với các hộ tại khu đất công trình công cộng phường 6, tính đến ngày 18/3/2019, Quận đã tiếp xúc 119 trường hợp, số hộ đã thực hiện kê khai là 79 hộ, còn 5 hộ chưa tiếp xúc được. Trong đợt 1: Quận đã tạm chi 50% kinh phí với tổng số tiền là 52 tỷ 480 triệu đồng. Đợt 2: Quận đã chi thêm 7 tỷ 761 triệu đồng, hiện nay đang tiếp tục hoàn tất thủ tục việc chi hỗ trợ cho các hộ trực canh.

Thứ tư: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình khẳng định không có việc phân lô để bán nền đối với khu đất công trình công cộng Phường 6 như xuyên tạc của một số đối tượng xấu chống phá. Toàn bộ khu đất công này sẽ được Ủy ban nhân dân quận tiến hành xây dựng khu trường học công lập đạt chuẩn quốc gia do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình làm chủ đầu tư (gồm 3 bậc học: 20 lớp Mầm non, 30 lớp Tiểu học và 45 lớp Trung học cơ sở) trên khu đất công trình công cộng có diện tích 49.320 m2 tọa lạc tại Phường 6, quận Tân Bình là một trong những công trình trọng điểm của quận. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp quận Tân Bình mở rộng và phát triển mạng lưới giáo dục theo hướng hiện đại, đáp ứng được nhu cầu học tập của con, cháu Nhân dân Phường 6 và một số phường lân cận, dự án được ngành giáo dục và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiện nay, dự án đang được các cơ quan chức năng tập trung hoàn tất các thủ tục để triển khai thực hiện.

Đồng thời với việc thực hiện dự án cụm trường học, Quận Tân Bình sẽ tiến hành mở rộng giao thông đường Hưng Hóa và đường Chấn Hưng tính từ mép nhà dân mở rộng về phía khu đất công trình công cộng không làm ảnh hưởng đến diện tích nhà dân, góp phần kết nối giao thông, đồng bộ hạ tầng khu vực như điện, nước, thoát nước, tạo sự thông thoáng, chỉnh trang không gian đô thị, cải thiện điều kiện sinh hoạt của Nhân dân, điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.

          Thứ năm: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đề nghị Nhân dân, các hộ trực canh trên đất công trình công cộng Phường 6 tiếp tục đến Ủy ban nhân dân Phường 6 thực hiện việc kê khai hoặc bổ sung các giấy tờ có liên quan để quận hoàn thành việc chi hỗ trợ sớm nhất; đồng thời đề nghị Nhân dân không nghe theo lời xuyên tạc, kích động, xúi giục của những kẻ chống phá; mạnh dạn tố giác những người có hành vi chống phá, cản trở, đe dọa người dân, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đất công trình công cộng và tiến độ thực hiện dự án; giúp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Mấy ngày vừa qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin xuyên tạc: "Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trốn sang Lào và Campuchia trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều".

Đọc xong mấy nội dung này thật sự không thể nào "nuốt nổi" mà cảm thấy buồn nôn vì cái mùi vị nồng nặc, thối khắm của sự xuyên tạc, phá hoại có dụng ý đen tối của chúng. Để phản bác lại luận điệu bẩn thỉu, thối tha của chúng, hầu mong cộng đồng mạng hiểu được sự thật của vấn đề.

image002
image001

Đầu tiên, phải khẳng định rằng vấn đề trên do một số tài khoản facebook phản động nêu ra là hoàn toàn sai trái, nói đúng ra là chúng đang cố tình lợi dụng vấn đề đó để bóp méo thông tin, nói xấu, bôi nhọ Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng như hạ thấp uy thế của nước ta trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới. Bởi lẽ:

Thứ nhất, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Lào từ ngày 24 - 25/02 và Campuchia từ ngày 25, 26/02. Trong khi đó Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra vào ngày 27-28/02. Có nghĩa là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Lào và Campuchia đến hết ngày 26/2 và sẽ trở về và có mặt tại Hà Nội vào hai ngày 27 và 28/02.

Thứ hai, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hai nước Hoa Kỳ - Triều Tiên mà thôi. Có nghĩa đây là cuộc của gặp hai bên chứ không có bên thứ ba. Phía Việt Nam là quốc gia đảm bảo công tác chuẩn bị cho cuộc gặp của họ mà thôi.

Thứ ba, hôm 06/01 và đầu tháng 12/2018 Thủ tướng Lào và Campuchia đã đến thăm đất nước ta, cho nên với một đất nước luôn coi trọng tình hữu nghị như Việt Nam thì việc đến thăm nước bạn không chỉ là thông lệ ngoại giao mà còn là tình cảm hữu nghị, đoàn kết với các nước láng giềng.

Ngoài ba lý do trên thì còn vô vàn lý do nữa để nói lên rằng việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm hai nước bạn là hết sức bình thường và không hề có cái gọi là "trốn tránh" hay "sợ hãi" gì ở đây như lời nói của những kẻ "mất não", "lưỡi tự động".

Qua việc này ta phải thấy được rằng bản chất của các đối tượng phản động rất bẩn thỉu và thối tha, chúng luôn tìm mọi cách, lợi dụng mọi sự kiện để bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo và hạ thấp uy tín của nước ta...

Hy vọng mỗi chúng ta sau khi đọc xong bài viết này sẽ có nhận thức đúng đắn hơn, tích cực hơn, đề cảnh giác với các thông tin bịa đặt đang lan tràn trên mạng xã hội. Đồng thời hãy cùng nhau lên án và vạch mặt những kẻ chuyên phá hoại, đi ngược lại với lợi ích và sự phát triển của đất nước.

Trần Như Khánh

Trang Cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh

 

 
 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

Ngày 25/02/2019

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

Hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un diễn ra tại Việt Nam từ ngày 27-28/02/2019 liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên đang nhận được sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế. Có thể thấy, việc Việt Nam đứng ra tổ chức sự kiện mang ý nghĩa quan trọng rất lớn đối với an ninh và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Đây sẽ là một bằng chứng không thể tốt hơn cho tư thế chủ động và là thành viên có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế hiện nay. Một số chuyên gia nhìn nhận với sự lạc quan, việc Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, chắc chắn trong và sau cuộc gặp giữa Trump - Kim thì hình ảnh đất nước, con người Việt Nam sẽ trở thành đề tài nóng hổi của các kênh truyền thông quốc tế.

Cũng nhân cơ hội này đám phản động cùng bọn “rận chủ”, “đu càng” hình như rất bức bối, chúng đang tiến hành mưu đồ liên kết với nhau, tìm mọi cách để chống phá nhằm vào sự kiện đang được cả thế giới quan tâm này. Thời gian gần đây trên mạng xã hội và các “trang dâm chủ”, đã xuất hiện một số tài khoản của các nhà “chính trị học” đang ngày đêm ra sức kích động người dân tham gia tập trung đông người biểu tình nhằm “giành lại chính quyền”; “lật đổ chế độ”; “đòi tự do nhân quyền”. Nham hiểm hơn chúng còn ra lời kêu gọi người dân xuống đường với cái tên mỹ miều là “chào đón tổng thống Mỹ”. Các đối tượng còn đánh vào yếu tố kinh tế để kêu gọi mọi người dân xuống đường “sẽ được phát 500 nghìn”. Điều đáng nói là lời kêu gọi đó đang được lan truyền với tốc độ rất nhanh trên mạng xã hội.

Âm mưu của chúng là kêu gọi người dân tham gia tập trung đông người, biểu tình, gây rối làm mất an ninh trật tự ở một số địa phương với kịch bản quen thuộc là hướng tới các hoạt động khủng bố để gây tiếng vang, tạo sự chú ý của dư luận thế giới biết đến Việt Nam như là một nước bất ổn về chính trị, an ninh trật tự nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường Quốc tế, làm cho Việt Nam không còn là một quốc gia có nền chính trị, an ninh ổn định. Không những thế xét ở khía cạnh xa hơn thì đó là mưu đồ tạo cớ để chuyển hóa thành bạo động phá hoại trên diện rộng, tiến tới gây bất ổn, bạo loạn về chính trị.

Hẳn chúng ta còn nhớ, tháng 6/2018 vừa qua, thông qua việc xuyên tạc Dự thảo luật Đặc khu, luật An ninh mạng với thâm ý là nhằm “bán nước” và “bịt miệng” người dân trên không gian mạng, số đối tượng chống đối đã sử dụng các tài khoản facebook cá nhân kêu gọi biểu tình vào các ngày 10, 17/6/2018. Chúng đã đánh vào sự thiếu hiểu biết, lòng yêu nước, tâm lý đám đông để kích động biểu tình. Hệ quả của việc này là hàng ngàn người xuống đường biểu tình tại công viên Hoàng Văn Thụ - TP.Hồ Chí Minh, công nhân đình công, gây mất trật tự tại Cty Pouyuen - Q. Bình Tân, bạo loạn đập phá trụ sở chính quyền, xe PCCC tại Bình Thuận vào 02 ngày trên làm hư hại tài sản nhà nước với giá trị rất lớn, hàng chục người phải vướng vào vòng lao lý, phải trả giá cho hành động “ngây thơ” của mình. Đây cũng được xem là thành công của chúng trong việc kêu gọi, lôi kéo, kích động bạo loạn... như một cuộc “tập rượt lật đổ chính quyền nhân dân” ở từng địa phương khi thời cơ đến.

Đất nước ta đang có những bước phát triển ổn định về kinh tế - xã hội, có vị trí nhất định trên trường quốc tế. Thế nhưng các thế lực phản động luôn nhăm nhe kích động, tổ chức các hoạt động chống phá, gây rối tình hình an ninh trật tự trên cả đất nước nhằm mục đích từng bước chuyển hóa thể chế chính trị, để dân ta tự tay phá hoại đất nước ta.

Để góp phần bảo vệ thành quả của sự nghiệp cách mạng và sự ổn định, phát triển của đất nước, làm thất bại âm mưu của đám phản động cùng bọn “rận chủ” “đu càng”, gìn giữ uy tín của Việt Nam. Với trách nhiệm công dân đề nghị mọi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị kẻ xấu lợi dụng vào các hoạt động phức tạp, tuyệt đối không tham gia và tuyên truyền vận động cho bạn bè, người thân không tham gia, không chia sẻ những nội dung kích động biểu tình. Đồng thời tuyên truyền cho mọi người biết được âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch phản động. Nếu phát hiện ai có hành vi kích động người dân tham gia tập trung đông người, biểu tình, phá hoại, gây bất ổn tình hình trước, trong thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 27 - 28/02/2019 thì kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, góp bảo vệ sự bình yên cho đất nước, cho nhân dân, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, hiếu khách trong cộng đồng quốc tế.

Trích Trang Cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh

 

 
 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

Ngày 21/02/2019

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Người có động cơ không đúng đắn vào Đảng diễn ra ở nhiều nơi.

Chỉ thị của Ban Bí thư vừa ban hành cho hay, từ khi thành lập Đảng đến nay, nhất là những năm gần đây, số lượng đảng viên kết nạp mới tăng nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao.

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên.

Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng.

Còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng. Một số có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

“Những khuyết điểm, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng”, Chỉ thị nêu rõ.

Tổng điều tra tình hình đảng viên trong năm 2019

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Ban Bí thư cũng yêu cầu chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.

Theo đó, việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Đồng thời, nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp Đảng.

Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư và các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng quy trình, hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá nhận thức cuối khóa học bảo đảm kết quả học thực chất.

Các cấp ủy thường xuyên kiểm tra việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, hành vi tiêu cực trong tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc quy định thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng.

Ban Bí thư cũng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên. Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng. Sớm hoàn thành việc nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên. Trong năm 2019, tiến hành tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên.

Kiên quyết, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, phải thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp.

Trước mắt, từ nay đến ngày 19.5.2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Tổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra T.Ư và các cơ quan liên quan hướng dẫn tiêu chí, quy trình đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Trang Cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh

 

 
 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

Ngày 25/02/2019

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

Việc các cơ quan pháp luật tiến hành các biện pháp xử lý hai cán bộ nguyên là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Đây là những việc làm nhằm tiếp tục quá trình điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) chỉ đạo thực hiện quyết liệt thời gian qua; được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Phải xử lý theo pháp luật những cán bộ cấp cao, đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng chỉ đạo: Điều đó thật đau lòng nhưng vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, sự thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và sẽ còn tiếp tục làm trong thời gian tới…

Cần xử lý quyết liệt, công khai

Tinh thần quyết liệt, triệt để nêu trên được đông đảo dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, tiếp tục củng cố niềm tin vào chủ trương của Đảng trong đấu tranh PCTN. Từ vụ án này cho thấy không chỉ tiếp tục thể hiện tinh thần không có vùng cấm mà còn rất nghiêm túc, vừa đạt được hiệu quả cao trong thu hồi tài sản, vừa xử lý nghiêm minh, thấu tình đạt lý đối với cán bộ sai phạm cả về kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trước đó, dư luận từng băn khoăn sự việc liệu có điểm dừng sau khi tài sản thất thoát đã bị thu hồi, thì nay đã có câu trả lời rõ ràng. Đây là một trong những vụ việc được xử lý, thu hồi tài sản nhanh, số lượng lớn (8.500 tỷ đồng), thể hiện hiệu quả tốt về mặt kinh tế trong đấu tranh PCTN, tiêu cực thời gian qua…

Sự việc cũng thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh PCTN và xử lý kỷ luật cán bộ: Mọi cán bộ, đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu có thành tích sẽ được biểu dương, khen thưởng; nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải bị xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời. Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không "xử lý nội bộ"; kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên dù là cán bộ cấp cao đến đâu nếu vi phạm pháp luật vẫn phải được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không có nương nhẹ, không có vùng cấm.

Tinh thần đó một lần nữa minh chứng sự nghiêm túc, công bằng, nhất quán trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. Tinh thần “tiếp tục làm” vì cuộc đấu tranh chống tham nhũng không một sớm, một chiều; cũng không lúc nóng, lúc lạnh mà bền bỉ, vững chắc, trên cơ sở điều tra, xem xét chặt chẽ; hoàn toàn không phải vì động cơ đấu đá, thanh trừng nội bộ như các thế lực xấu lâu nay vẫn rêu rao, xuyên tạc. Trên thực tế, từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, trong vòng chưa đầy 3 năm, hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật. Tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đưa ra con số: Chỉ trong hai năm gần đây, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 490 tổ chức đảng và hàng nghìn đảng viên vi phạm, trong đó có một số đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái.

Trong vụ án AVG, các cơ quan pháp luật đã khởi tố, điều tra vụ việc từ lâu và các biện pháp xử lý mới đây là diễn biến bình thường tiếp theo của quá trình tố tụng, là những việc làm đúng pháp luật, có cơ sở, thể hiện đúng tính chất nghiêm minh của pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN). Không chỉ hai cán bộ cấp cao nêu trên mà Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an hiện đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Sự việc còn cho thấy, việc xử lý cán bộ vi phạm trong thời gian qua đã được làm một cách thận trọng, bài bản, rõ đến từng cá nhân vi phạm, không còn là “lỗi của tập thể”, đặc biệt là công khai trước dư luận, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, đúng người, đúng tội.

Những bài học sâu sắc

Qua sự việc trên tiếp tục cho chúng ta bài học sâu sắc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không chỉ đối với những cán bộ cấp cao có khuyết điểm, sai phạm, mà còn là bài học chung đối với mọi cán bộ, đảng viên. Mỗi người cần phải khắc cốt ghi tâm 4 đức: Cần, kiệm, liêm, chính mà Bác Hồ từng nhắc nhở “thiếu một đức thì không thành người” đối với cán bộ. Mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, chủ động tự soi, tự sửa để tránh đi vào “vết xe đổ”, dính “chàm” vào những vụ việc tiêu cực. Dẫu những cán bộ sai phạm đã nhận khuyết điểm, thấy rõ hậu quả sự sai phạm của mình, nhưng thật đau xót chính họ đã thiêu đốt, làm đổ vỡ, chôn vùi bao chiến công, cống hiến, đóng góp suốt những năm tháng phấn đấu và công tác. Đó là nỗi đau, nỗi mất mát, xót xa rất lớn không chỉ đối với bản thân mỗi cán bộ cấp cao mà còn với cả người thân, gia đình, đồng chí, bè bạn… của họ.

Thực tế đau xót đó còn để lại bài học đắt giá cho chúng ta trong quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm đó trước hết thuộc về các tổ chức đảng, lãnh đạo, quản lý các cấp. Mọi cán bộ, đảng viên dù ở cấp nào cũng đều phải rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, tự giác đặt mình trong sự quản lý của cấp ủy đảng các cấp, tuân thủ kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết không để hiện tượng cán bộ sai phạm do bị buông lỏng quản lý, thiếu sự kiểm tra, giám sát của tập thể, của cấp trên.

Trong một số trường hợp, vi phạm còn có nguyên nhân do lỗ hổng cơ chế, pháp luật lỏng lẻo, thiếu đồng bộ, tạo kẽ hở cho tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Những lỗ hổng này cần thiết phải sớm được khắc phục. Hiện nay, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện, đưa Hiến pháp và nhiều đạo luật quan trọng, như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật PCTN, Luật Thanh tra, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại… vào cuộc sống, chúng ta cũng đang không ngừng hoàn thiện nhiều quy định của Đảng, như: Quy định 102 về xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; Quy định 07 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương … Cách đây ít ngày, Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Đây là yêu cầu cấp thiết thường xuyên để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước. Củng cố và tăng cường kỷ luật của Đảng phải là nhiệm vụ thường xuyên của mọi đảng viên và tổ chức đảng. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm sự đồng bộ, nghiêm minh, tính thượng tôn pháp luật và sự kiểm soát quyền lực chặt chẽ cũng là đòi hỏi cấp bách hiện nay.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát, kỷ luật của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra; “kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”. Người luôn mong mỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, Đảng không có lợi ích gì khác. Do đó, Người nhấn mạnh: “mỗi người trong Đảng phải hiểu rằng: Lợi ích của cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Đảng. Lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài. Nghĩa là phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, lên trước hết. Vì lợi ích của Đảng tức là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc. Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng”.

Qua vụ AVG và những bài học để lại càng giúp chúng ta thấm thía những lời dạy của Người. Nhưng cũng từ đó, giúp chúng ta thêm tin tưởng, cùng tự soi, tự sửa vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, sự thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh cũng như uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân.

THIỆN MINH

 

Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã bị khởi tố, bắt giam.

Trích trang Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh yêu nước.

 

 
 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

Ngày 25/02/2019

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

55/124 hộ dân canh tác trên đất vườn rau, được quy hoạch xây dựng công trình công cộng (phường 6, quận Tân Bình, TPHCM) đã kê khai, đăng ký nhận tiền hỗ trợ. Hiện 8 hộ dân đã ký nhận 50% tiền hỗ trợ với sự phấn khởi. Trong số này, có hộ trước đây rất tích cực đi khiếu nại, yêu cầu cấp chủ quyền.

8 hộ dân vườn rau Tân Bình nhận hỗ trợ đợt 1 hơn 8 tỷ đồng

Từ tích cực đòi đất đến nhận hỗ trợ đầu tiên

Trong số 8 hộ dân canh tác tại khu đất vườn rau Tân Bình nhận tiền hỗ trợ đợt đầu tiên, mẹ con ông H. đến rất sớm. Việc đăng ký, nhận hỗ trợ sớm nhất của ông H. đã khiến nhiều cán bộ UBND phường 6 và UBND quận Tân Bình ngạc nhiên.

Bởi vì cách đây khoảng 10 năm đổ về trước, ông H. là một trong những người dân canh tác ở đất vườn rau Tân Bình đã làm nhiều cán bộ “mệt mỏi”. Trong thời gian này, ông H. là một trong những người tích cực tham gia các cuộc phản đối, khiếu nại để đòi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vườn rau cho gia đình ông. Tuy nhiên, cũng chính trong quá trình này, ông H., nhận ra việc “đòi cấp giấy là không có cơ sở vì đất này thuộc quản lý của Nhà nước”.

Mẹ ông H. cũng kể, cách đây hơn 65 năm, bà cùng chồng từ tỉnh Phú Thọ vào Nam. Cũng như nhiều người cùng hoàn cảnh khác, gia đình bà trồng rau trong khu đất này. Lúc đó ai muốn trồng bao nhiêu thì trồng. Nhà nào đông con thì trồng trên phần đất diện tích lớn. Hộ nào ít người, không đủ sức thì trồng trên phần đất nhỏ hơn. Riêng gia đình ông H. trồng rau trên mảnh đất rộng 300m².

Đến năm 2001, ở khu vực rộ lên thông tin quy hoạch khu đất vườn rau làm dự án nhà ở. Lúc này, ông H. đại diện cho gia đình cùng nhiều người khác đang trồng trọt trong khu đất cùng nhau đến nhiều cơ quan đề nghị cấp chủ quyền cho khu đất mình đang trồng rau. “Tôi tích cực tham gia, thường xuyên đến nhiều cơ quan. Hầu như ai cũng nhẵn mặt tôi”, ông H. cười kể.

Do xin cấp chủ quyền không được - vì đây là đất thuộc quản lý của Nhà nước - ông H. cùng nhiều người khác viết đơn phản đối, khiếu nại. Sau một thời gian, ông H. bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tính pháp lý thực sự của khu đất. “Tôi mới bình tâm lắng nghe cán bộ giải thích tường tận. Tôi cũng tìm hiểu thêm thông tin từ một số người quen thì “vỡ” ra đây là đất của Nhà nước. Từ đó, gia đình tôi xác định rõ là khai thác, trồng rau thêm được ngày nào thì hay ngày đó, chứ khiếu nại sẽ không có kết quả, trong khi công việc làm ăn thì bị ảnh hưởng. Vậy nên từ năm 2008, tôi không đi khiếu nại, phản đối nữa”, ông H. cho biết.

Một số hộ dân canh tác trong khu đất vườn rau cũng chia sẻ về điều này. Trong số đó, bà T. (khai thác hơn 430m² đất vườn rau) cũng nhanh chóng kê khai, đăng ký nhận hỗ trợ ngay khi phường 6 thông tin. “Tôi rất chia sẻ với người dân đang khai thác tại vườn rau. Họ đã canh tác lâu năm trên mảnh đất này nên nghĩ đó là đất của họ. Tuy nhiên, chuyện gì chính quyền làm tốt thì phải ghi nhận. Giá cả hỗ trợ tôi không bàn, vì mỗi người một suy nghĩ. Song, việc địa phương nói liền, làm liền và có quan tâm chăm lo tết cho người dân (6 triệu đồng/hộ - PV) như vậy là rất mừng. Trong cuộc sống, mình phải nhìn những hướng tích cực. Lúc tôi kê khai, đăng ký nhận hỗ trợ cũng có người nói ra, nói vào theo hướng phản đối. Họ không tin địa phương chi ngay mà “phải xét duyệt, qua thủ tục này kia mất nhiều thời gian”. Nhưng tôi đăng ký và được giải quyết ngay, nhận tiền liền”, bà T. bày tỏ.

Ý thức việc sai nên không thiệt hại 

Cũng như những hộ nhận hỗ trợ đợt đầu tiên, gia đình bà T. đã canh tác trong khu đất vườn rau từ rất sớm. Chứng kiến nhiều trường hợp nhà không phép mọc lên tại đây, nhiều lần người thân trong gia đình bà T. cũng muốn “cất nhà trên đất vườn rau để cải thiện cuộc sống”. Đặc biệt vào thời điểm xây dựng không phép ồ ạt, người nhà bà T. rất “phân bì” nhưng bà T. nhất quyết can ngăn. Hỏi lý do, bà T. thẳng thắn: “Tôi biết đây là đất của Nhà nước. Thông tin quy hoạch dự án tại khu vực này cũng đã được công bố. Mình đã biết vậy mà vẫn xây thì sẽ thiệt thân thôi. Cũng may là nhà tôi không xây nên không bị thiệt hại gì từ đợt xử lý vừa qua”.

Trong khi đó, ông H. cho biết, trước khi các công trình bị xử lý, tình trạng mua bán đất vườn rau bằng giấy tay rất sôi nổi. “Người ở đâu kéo nhau đến coi, mua đất đông lắm. Một phần khu đất nằm ở trung tâm mà giá rẻ, lại nghe mấy người cò mồi nói ngọt. Thế là họ mua, tìm cách cất nhà và bị tháo dỡ”, ông H. kể. Gia đình ông H. cũng được người đang canh tác tại vườn rau gạ giới thiệu người mua đất với giá 10 triệu đồng/m². Tuy nhiên, gia đình ông H. cho rằng đây là đất của Nhà nước nên không thể bán.

Đề cập đến việc xây dựng không phép, ông H. cũng thẳng thắn chia sẻ. Theo đó, năm 2015, nhiều người trồng rau ở đây bung ra xây nhà trọ cho thuê, dựng quán kinh doanh ăn uống. Thấy vậy, gia đình ông H. cũng vay mượn tiền, cất 10 căn phòng trọ để cho thuê.

Cũng như ông H., một số hộ dân khác còn kể, việc họ xây nhà là muốn có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Một phần là “cán bộ mắt nhắm, mắt mở cho qua”, kèm lời dặn “phải cam kết khi nào Nhà nước dỡ là chấp nhận, không phản đối”. Hiểu rõ điều này, gia đình ông H. đã chuẩn bị tinh thần “sẵn sàng bị tháo dỡ” nên chỉ làm phòng trọ đơn giản bằng tôn. Đồng thời, khi nhận được thông tin quận sẽ tháo dỡ các công trình không phép (từ khu phố thông báo và qua loa phát thanh), ông H. lập tức thông báo cho khách thuê trọ để họ dọn đồ đạc, trả lại tiền thuê nhà tháng đó cho khách thuê. Bởi vậy, ngày quận tổ chức tháo dỡ, ông H. đã không phản ứng, dù xung quanh rất nhiều người xúi giục, lôi kéo.

“Dẹp chỗ đó tôi và nhiều người dân trong khu vực cũng mừng, vì bên trong đó nạn xì ke, xóc đĩa, cờ bạc, vay nặng lãi… đều hội tụ đủ cả. Người dân không tỉnh táo là dính ngay”, ông H. nói.

Bà T. cũng nhận định, ngay trung tâm thành phố mà để một khu vực rất nhếch nhác như vậy là không ổn chút nào. Việc chính quyền thành phố quy hoạch, xây dựng cụm công trình trường học, công viên như công bố thì cảnh quan tại khu vực và đời sống tinh thần của người dân sẽ được cải thiện rất nhiều.

Một số hộ dân nhận tiền hỗ trợ hôm 19-1 cũng phấn khởi khi chính quyền tháo dỡ các công trình không phép ở khu đất vườn rau để xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia. Một khi cụm trường học được xây dựng, đường sá rộng rãi, khuôn viên cũng đẹp hơn, sáng sủa hơn thì giá trị nhà đất của người dân khu vực xung quanh cũng được hơn rất nhiều. “Mình giao trả đất cho Nhà nước và được hỗ trợ hơn 7 triệu đồng/m2. Mức giá hỗ trợ này không bằng việc bán giấy tay (10 triệu đồng/m2) nhưng đổi lại được khu hạ tầng khang trang thì cũng xứng đáng”, một người dân đã nhận tiền hỗ trợ bày tỏ.

Lôi kéo, tặng quà để thêm người phản đối

Sau đợt tháo dỡ, gia đình tôi liên tục được một số đối tượng lôi kéo ký đơn phản đối việc tháo dỡ cũng như thực hiện dự án xây trường học. Họ còn tặng quà để dụ dỗ những người dân đang canh tác trên đất vườn rau ký đơn. Tuy nhiên, tôi và nhiều hộ dân đã từ chối ký đơn, cũng không nhận quà.

Hiện nay, ở khu vực này có nhiều thông tin trái chiều. Có người nói “chính quyền chỉ nói miệng chứ không làm, không hỗ trợ người dân”. Từ đó, họ lôi kéo chúng tôi cùng đấu tranh để có thể nhận được 15 - 30 triệu đồng/m², thay vì chỉ 7 triệu đồng/m². Họ cứ đến hoài. Buổi sáng ngày tôi đi nhận tiền hỗ trợ, họ cũng đến đề nghị tôi “suy nghĩ lại”. Nhưng tôi không quan tâm và từ chối nhận quà vì biết điều này không đúng. Tôi cũng nói thẳng với họ, mức giá hỗ trợ ngần ấy là phù hợp rồi. Tôi cũng đang cần tiền để giải quyết việc gia đình nên đăng ký, nhận hỗ trợ ngay.

Ngoài ra, người thân của tôi và một số người dân khác cũng muốn tiền hỗ trợ, nhưng một phần bị lôi kéo, một phần nghe đồn Nhà nước sẽ trừ tiền công tháo dỡ công trình không phép (với chi phí 300.000 đồng/m²) nên bà con còn chần chừ. Nhiều cô chú nói tôi đi nhận tiền hỗ trợ xem có đúng được nhận tiền thật không, có bị trừ tiền công tháo dỡ không rồi mới tính tiếp. Tôi nhận tiền hỗ trợ rồi, không bị trừ khoản nào cả. Tôi về sẽ báo lại để họ an tâm đi nhận tiền hỗ trợ.

(Ghi theo lời kể của một người dân tại buổi nhận tiền hỗ trợ hôm 19-1)

Trang Cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh

 

 
 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

Ngày 22/01/2019

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

Trong những ngày qua, từ việc chính quyền TP HCM giải phóng mặt bằng khu đất thuộc vườn rau Lộc Hưng (quận Tân Bình) để xây dựng trường học, công trình phúc lợi, đã xuất hiện tình trạng các cá nhân vi phạm cản trở, chống đối người thi hành công vụ, căng băng rôn, biểu ngữ gây mất trật tự.

Đáng chú ý, đang có âm mưu kích động từ các thế lực thù địch, phản động hòng biến vụ giải phóng mặt bằng này thành điểm nóng về “tranh chấp đất đai”, khoét sâu mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền, biến Lộc Hưng thành điểm nóng kiểu Đồng Tâm, Tiên Lãng. Các báo đài hải ngoại như RFA, VOA… tung nhiều bài viết, hình ảnh xuyên tạc “chính quyền cướp đất của dân”, “công an đánh dân”, “dân oan ca thán, chính quyền bất chấp”…

Cổ suý cho vụ việc này, nhiều tài khoản cá nhân có tên Lê Công Định, Lê Nguyễn Hương Trà, Trịnh Sơn, Nguyễn Tín, Bạch Cúc, Phạm Thanh Nghiên… đã đăng tải nhiều bài viết quy chụp chính quyền địa phương đang “đàn áp giáo hội”, “đập phá nhà dân”, “cướp cơm của dân”. Chúng rêu rao, sắp có “ngòi nổ Tiên Lãng giữa Sài Gòn”, thậm chí kêu gọi người dân xuống đường, căng băng rôn, biểu ngữ và hướng dẫn dùng hung khí chống đối.

 Blog có tên Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) lu loa “cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng: bất hợp pháp vẫn tiến hành, vì sao”. Bài viết này đưa ra những lời lẽ xuyên tạc, nói là trích ý của “một luật sư” rằng việc chính quyền cưỡng chế thu hồi đất “là hành động hoàn toàn trái pháp luật và cảnh báo về một “ngòi nổ Tiên Lãng” ngay lòng Sài thành, sau khi nhà cầm quyền ra quân rầm rộ, san phẳng khoảng 200 ngôi nhà vào ngày 8/01/2019”…

Tài khoản facebook có tên Ngô Hoàng Bảo còn lộng ngôn: “Cướp đất, cướp nhà là nghề của Việt Cộng”, “chính quyền TP.HCM không tôn trọng quyền con người ở vườn rau Lộc Hưng”. Bên cạnh đó, những “nhà dân chủ” được dịp tung võ giương oai. Thậm chí, yếu tố tôn giáo đã được lợi dụng để vu cáo thành “chính quyền đàn áp tôn giáo”, cổ suý một số linh mục có tư tưởng chống đối, lên mạng viết hươu, viết vượn!

Đặc biệt, trên trang “Việt Tân”, tổ chức này tung rất nhiều bài viết, hình ảnh kích động người dân, vu cáo chính quyền “cướp đất”, miệt thị chế độ, bịa đặt vụ việc thành “Việc nhà cầm quyền CSVN dùng bạo lực tàn phá cả trăm ngôi nhà xây cất hợp pháp trong vườn rau Lộc Hưng, thành Hồ tiếp tục gây phẫn nộ trên mạng xã hội”.

Trang này xuyên tạc thành: “Chưa có nơi nào trên thế giới có một chiến dịch thu hồi đất như ở khu Vườn Rau Lộc Hưng. Không có quyết định thu hồi, không đền bù, không tái định cư và không cả báo trước, nội trong 1 đêm, ĐCSVN đã san bằng khu vườn rau Lộc Hưng thành bình địa”… Những lời lẽ đầy tính hiềm khích, kích động, bịa đặt này đã cho thấy ai đứng đằng sau vụ việc và âm mưu của việc kích động đó là gì.

Thực tế cho thấy, những năm qua, lợi dụng những bức xúc, những tồn tại trong giải quyết vấn đề thu hồi, giải phóng mặt bằng đất đai làm công trình phục vụ nhu cầu công cộng, phúc lợi xã hội, các thế lực thù địch, phản động đã tìm cách can thiệp, kích động, âm mưu biến vụ việc thành điểm nóng, khoét sâu mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền.

Từ việc xuyên tạc một vụ việc cụ thể, chúng miệt thị thành “vấn đề của chế độ”, làm sai lệch bản chất việc sở hữu toàn dân về đất đai. Vụ việc ở vườn rau Lộc Hưng, ý đồ của các đối tượng không gì khác là tạo điểm nóng ngay giữa TP Hồ Chí Minh, tạo cớ thành “ngòi nổ Tiên Lãng”, Đồng Tâm…

Giải phóng mặt bằng đất đai là vấn đề phức tạp. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai vì mục đích công cộng, phúc lợi xã hội thì chính quyền địa phương cần phải rà soát, đảm bảo tính chặt chẽ về pháp lý và thực tiễn. Ý kiến của người dân, tổ chức có quyền, lợi ích trên mảnh đất bị thu hồi phải được xem xét, tính toán cẩn trọng.

Đối với việc thu hồi đất do các cá nhân, tổ chức lấn chiếm, xây dựng trái phép thì cần làm rõ các mốc thời gian bị lấn chiếm, diện tích. Việc thu hồi đất bị lấn chiếm, xây dựng trái phép cần có thái độ kiên quyết, giải thích rõ cho người dân, cho dư luận hiểu. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân của tình trạng trên, giải quyết các vấn đề phát sinh một cách thấu đáo.

Trong vụ việc này, UBND quận Tân Bình, TP. HCM đã thông tin nhiều vấn đề liên quan đến việc cưỡng chế đối với 110 hộ dân trên khu đất công trình công cộng tại phường 6, quận Tân Bình (thường gọi là “vườn rau Lộc Hưng”).

Theo đó, chính quyền địa phương khẳng định việc cưỡng chế được tiến hành đúng pháp luật và khu đất này sẽ được dùng để xây dựng khu trường học công lập đạt chuẩn quốc gia.

Ngày 8-10-2018, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn, trong đó có 3 dự án trường học và 1 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu đất trên.

Theo UBND quận Tân Bình, trong thời gian triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện dự án thì nhiều hộ dân canh tác trồng rau tại khu đất trên đã tiến hành xây dựng nhà không phép với nhiều mục đích khác nhau như để ở, cho thuê phòng trọ, kinh doanh quán ăn, cà phê... Tính đến nay đã có 110 trường hợp vi phạm, trong đó có 42 trường hợp phát sinh trong năm 2018.

Hành vi xây dựng không phép đã được UBND quận Tân Bình chỉ đạo UBND phường 6 phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định đình chỉ thi công, quyết định cưỡng chế tháo dỡ.

Tuy nhiên, quá trình lực lượng chức năng thực hiện xử lý hành vi xây dựng không phép thì các cá nhân vi phạm đã có hành vi không hợp tác, cản trở và kể cả chống đối người thi hành công vụ.

Mặc dù các cơ quan chức năng của quận và phường đã có nhiều giải pháp như: ngăn chặn không cho chở vật liệu xây dựng, phát thông báo, phát loa tuyên truyền, vận động chấp hành... nhưng vẫn không hiệu quả. Tình trạng xây dựng không phép tại khu vực này vẫn diễn ra, nhất là trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 đến nay.

Không những vậy, thời gian qua tại đây còn phát sinh nhiều hệ lụy như lừa đảo mua bán nhà, đất trái phép, tệ nạn xã hội, mất mỹ quan đô thị... gây mất an ninh trật tự.

Chính vì vậy, ngày 4-01-2019, UBND quận Tân Bình tổ chức cưỡng chế với các trường hợp vi phạm để đảm bảo kỷ cương pháp luật. Nhà nước sẽ hỗ trợ theo chính sách đất nông nghiệp đối với các hộ dân có quá trình canh tác trên đất do Nhà nước quản lý theo quy định, đơn giá đất để tính hỗ trợ do UBNDTP phê duyệt.

Từ vụ việc trên đòi hỏi mỗi người dân cần phải cảnh giác trước các thông tin sai trái, bịa đặt, không cổ suý các bài viết, quan điểm lợi dụng vụ việc để kích động, chống phá của kẻ địch.

image001

Trang Cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh

 
 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

Ngày 22/01/2019

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

Đây là tổ chức từ thiện xã hội được toàn thế giới và nhà nước công nhận. Là đơn vị tiếp nhận các nguồn cứu trợ, tại trợ và là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trong xã hội không phân biệt địa lý, tôn giáo và dân tộc.

Khi có nhu cầu cần liên hệ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại số: (08) 39491383

 

Thành viên Ban biên tập

Tổng biên tập chịu trách nhiệm xuất bản:
Đỗ Văn Ánh - PCT Hội CTĐ Quận
Điện thoại: 0909 349 533

Tổng hợp & thư ký:
1/ Vũ Thị Hồng Gấm
2/ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kỹ thuật và bảo trì:
1/ Nguyễn Đức Cường
(0168 992 3979)