Nhận thức về Tư tưởng - Chính trị

Nhận thức về Tư tưởng - Chính trị (46)

Nhằm triển khai nghiêm túc, đầy đủ, minh bạch, kịp thời Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban nhân dân thành phố thông tin về việc tổ chức thực hiện Thông báo số 1483/TB-VPCP như sau:

1. Khái quát về tình hình triển khai đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xác định là công trình trọng điểm trong quy hoạch tổng thể của Thành phố Hồ Chí Minh những năm đầu thế kỷ XXI với mục tiêu xây dựng một trung tâm đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm tài chính - dịch vụ - thương mại - cao cấp của thành phố và khu vực theo cơ chế tổ chức quản lý mới nhằm tạo được bước đột phá đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng dịch vụ, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện thành phố trong giai đoạn mới.

Quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996, trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ Kiến trúc sư trưởng thành phố phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16 tháng 9 năm 1998 và tổ chức công bố công khai quy hoạch theo quy định. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UB ngày 10 tháng 5 năm 2002 thu hồi 621,4 ha đất nằm trong khu vực quy hoạch để xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng thời, qua quá trình thực hiện, để phù hợp với tình hình thực tế và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch 1/5.000 và 1/2.000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy định, cụ thể tại Quyết định số 6565/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005, Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005, Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012.

Đến nay, thành phố đã chi bồi thường, hỗ trợ được 14.353/14.357 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,97%), diện tích đã thu hồi 715,97/719,92ha (đạt tỷ lệ 99,45%), với số tiền bồi thường, hỗ  trợ là 17.455 tỷ đồng; trong đó theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, một số khoản đã được thành phố vận dụng hỗ trợ thêm ngoài quy định theo hướng có lợi cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. So sánh mức hỗ trợ, đền bù tại cùng thời điểm thì mức hỗ trợ, đền bù của Khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá trị lớn hơn các dự án khác.

Về tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: đã xây dựng hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư 38,4 ha Phường Bình Khánh phục vụ tái định cư; hoàn thành đường trục Bắc - Nam (nay là đường Nguyễn Cơ Thạch); đang triển khai xây dựng 04 tuyến đường chính (bao gồm: đường vòng cung, đường ven hồ trung tâm, đường ven sông Sài Gòn và đường châu thổ qua Khu Lâm viên sinh thái phía Nam, với tổng chiều dài khoảng 11,9 km); thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông; triển khai xây dựng Cầu Thủ Thiêm 2; bổ sung công trình Nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới... Ngoài ra, thành phố cũng đã giao cho các nhà đầu tư của các dự án có sử dụng đất tự bỏ vốn để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

Về tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội và công trình công cộng trong Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm: Đã xây dựng các khối nhà chung cư thuộc Chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư (trên 09 lô đất; quy mô 6.200 căn hộ) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Khu dân cư 38,4 ha phường Bình Khánh, Quận 2; đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng Trường Tiểu học (diện tích 0,79 ha, quy mô 1.155 học sinh) và Trường Trung học cơ sở (diện tích 1,47 ha, quy mô 1.800 học sinh).

Để đạt được những kết quả như trên, trong những năm qua, thành phố đã và đang rất nỗ lực, cố gắng trong việc kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư; thực hiện bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất, quy hoạch, xây dựng các khu nhà ở, bố trí tái định cư, tập trung rà soát, giải quyết thấu đáo khiếu nại của người dân. Với sự tích cực, kiên trì của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp qua nhiều thời kỳ và đặc biệt là sự đồng thuận của đại đa số người dân bị ảnh hưởng trực tiếp, Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã từng bước được hình thành, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị thành phố ngày càng khang trang.

2. Một số vi phạm theo Thông báo kết luận số 1483/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố đã có một số vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi một số hộ dân sinh sống trên địa bàn, nhất là liên quan đến ranh quy hoạch 4,3 ha tại Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2, làm phát sinh khiếu nại gay gắt, kéo dài. Cụ thể như sau:

(1) Về ranh quy hoạch:

Qua kiểm tra thực tế cho thấy: các văn bản thẩm định của Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng và Quyết định phê duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Thủ tướng Chính phủ nêu không đầy đủ, cụ thể về ranh giới, vị trí quy hoạch; đồng thời tại thời điểm lập quy hoạch có nhiều bản đồ khác nhau, như:

- Bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/5.000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm ghi ngày 12/6/1995 có đóng dấu của các dơn vị liên quan cho thấy có một số lô đất, trong đó có phần diện tích khoảng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An chỉ thể hiện ở bước nghiên cứu, đề xuất quy hoạch; trên bản đồ quy hoạch không thể hiện các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch là không đúng so với quy định.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (từ 5 đến 10 năm) với tỷ lệ 1/5.000 lập ngày 20/11/1995 có đóng dấu của các đơn vị liên quan không xác định một phần Khu phố 1, phường Bình An thuộc phạm vi lập quy hoạch.

Thành phố thống nhất nhận định của Thanh tra Chính phủ về việc Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 tại Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16 tháng 9 năm 1998, trong đó điều chỉnh diện tích và ranh giới không đúng thẩm quyền, tăng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(2) Về thu hồi đất:

Từ việc xác định ranh không đúng, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UB ngày 10 tháng 5 năm 2002 thu hồi đất đối với phần diện tích 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An để thực hiện một số dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phần lõi với diện tích 770 ha) chưa đủ cơ sở pháp lý, không đúng với quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(3) Về khu tái định cư 160 ha:

Sau khi có Quyết định số 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 và văn bản số 190/CP-NN ngày 22 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố chưa chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung 1/5.000 đối với khu tái định cư; tổng diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch, bố trí tái định cư phục vụ cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng theo quy hoạch Thủ tướng phê duyệt là 46,1 ha, còn thiếu 113,9 ha chưa được quy hoạch, bố trí tái định cư nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong phạm vi 5 phường ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Bình An, Bình Khánh, An Khánh, An Lợi Đông và Thủ Thiêm) để xây dựng Khu tái định cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 190/CP-NN ngày 22 tháng 02 năm 2002, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao đất cho 51 dự án để đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí, công trình công cộng… với tổng diện tích khoảng 144,6 ha. Ủy ban nhân dân thành phố đã không thực hiện lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2.000 trước khi giao đất cho các dự án, nhưng phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 để các dự án đầu tư xây dựng. Thay vì tạm thời dừng giao đất cho các dự án không cấp thiết, quản lý chặt chẽ sự biến động của quỹ đất trong khu vực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương, tạm giao cho 06 dự án với diện tích 27,7 ha và quyết định giao đất chính thức cho 45 dự án với tổng diện tích khoảng 116,9 ha. Bên cạnh đó, trong một số dự án thành phố giao đất cho doanh nghiệp không đúng giấy phép kinh doanh, không đúng thẩm quyền, không có quy hoạch chi tiết 1/2.000 được duyệt, giao đất công không thông qua bán đấu giá…; các dự án đều có vi phạm về quy hoạch và giấy phép xây dựng, tính toán tiền sử dụng đất không đúng quy định…

Hệ quả là không đủ đất để bố trí tái định cư theo quy hoạch, dẫn đến, làm phá vỡ quy hoạch được phê duyệt, việc đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm bị đình trệ do người dân khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Với các vi phạm trên, Ủy ban nhân dân thành phố xin nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chân thành xin lỗi nhân dân thành phố, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực khoảng 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 đã chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua.

3. Quan điểm xử lý của thành phố

Trên tinh thần cầu thị và nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, lãnh đạo thành phố xác định quan điểm giải quyết như sau:

(1) Quán triệt, chấp hành, triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.

(2) Việc thực hiện các kết luận của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ phải đảm bảo đúng chính sách pháp luật, yên dân; đền bù thiệt hại, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của nhà đầu tư và của tổ chức, cá nhân sử dụng đất.

(3) Kiểm tra làm rõ các tình tiết, có xem xét quá trình và hoàn cảnh lịch sử từng vụ việc; tổ chức đối thoại công khai, lắng nghe ý kiến của người dân, trao đổi thống nhất tạo sự đồng thuận về hướng giải quyết, bảo đảm không để người dân bị thiệt thòi do bất cập về chính sách và sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; xác định rõ thời gian, lộ trình giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Trường hợp người dân khiếu nại gặp khó khăn, xem xét vận dụng chính sách xã hội để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

 (4) Tất cả các hoạt động đều vì mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố, vì cuộc sống tốt đẹp của người dân. Đối với những nội dung được Chính phủ, Thanh tra Chính phủ kết luận, chính quyền thành phố đã triển khai đúng thì phải được khẳng định, kiên trì giải thích, vận động thuyết phục các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện; các vụ việc được kết luận là chính quyền thành phố làm sai quy định của pháp luật thì cương quyết sửa chữa, khắc phục các thiếu sót, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và phù hợp tình hình thực tiễn thành phố.

(5) Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đã có các vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

4. Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Thông báo số 1483/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Song song với quá trình Thanh tra Chính phủ giải quyết các vụ việc khiếu nại của công dân, lãnh đạo thành phố cũng chủ động thành lập Ban chỉ đạo xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người (trong đó có Khu đô thị mới Thủ Thiêm); thành lập Tổ công tác giải quyết trường hợp kiến nghị, khiếu nại liên quan công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Tổ trưởng; thành lập Tổ công tác liên ngành rà soát các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 làm Tổ trưởng.

Ban chỉ đạo, Tổ công tác đã tiến hành công việc thường xuyên và xây dựng được các phương án khắc phục các khuyết điểm, vi phạm theo kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Ủy ban nhân dân thành phố cũng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 1483/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ, gồm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tổ chức họp báo

- Nội dung: công khai tiếp thu kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ; nhận thiếu sót của Ủy ban nhân dân các thời kỳ trong quá trình chỉ đạo thực hiện quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; công bố kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện của chính quyền thành phố trong thời gian tới.

- Thời gian thực hiện ngày 21 tháng 9 năm 2018.

(2) Tổ chức gặp gỡ các hộ dân

- Đối tượng: đại diện các hộ dân khiếu nại liên quan đến phạm vi ranh quy hoạch và một số trường hợp đã chấp thuận chủ trương di dời nhưng còn khiếu nại về chính sách hỗ trợ.

- Nội dung: công khai tiếp thu kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ; nhận thiếu sót của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng các thời kỳ trong quá trình chỉ đạo thực hiện quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; công bố kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện của chính quyền Thành phố trong thời gian tới; lấy ý kiến của đại diện các hộ dân về chính sách (bổ sung) bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 30 tháng 10 năm 2018.

(3) Về quy hoạch và thu hồi đất thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm:

- Căn cứ vào kết luận của Chính phủ, rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có khoảng 4,3 ha Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2

- Thời gian hoàn tất: trước 15 tháng 10 năm 2018.

(4) Xây dựng chính sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân trong phần đất diện tích khoảng 4,3 ha Khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 30 tháng 11 năm 2018.

Đồng thời rà soát các trường hợp đang có khiếu nại còn lại, xây dựng và phê duyệt chính sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư phù hợp.

- Thời gian hoàn tất: trước 15 tháng 10 năm 2018.

(5) Tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án trong khu tái định cư trong quy hoạch theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: trước 01 tháng 11 năm 2018.

(6) Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tại thời điểm phát sinh vụ việc theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Thời gian thực hiện: trước 30 tháng 11 năm 2018.

Về biện pháp thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương có liên quan, trao đổi chặt chẽ trong quá trình thực hiện để thống nhất về cách thực hiện đảm bảo tính pháp lý, phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố, xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh. Trong quá trình thực hiện, Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các mặt công tác liên quan theo chức trách, nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ, đạt yêu cầu đặt ra. Trong quá trình thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ, đối với các vấn đề mới, chưa có tiền lệ hay đụng chạm đến quyền lợi cơ bản của người dân, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để có chủ trương thống nhất về các giải pháp cần triển khai.

          Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ lúc lập quy hoạch đến nay thực hiện hơn 20 năm, đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước hình thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm tài chính - dịch vụ - thương mại - cao cấp. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã có một số vi phạm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, gây bức xúc đối với một số hộ dân. Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và quan điểm mỗi cán bộ, công chức và người dân phải tuân thủ pháp luật, chính quyền thành phố sẽ tập trung, khẩn trương thực hiện Thông báo của Thanh tra Chính phủ, nghiêm túc nhận thiếu sót, trách nhiệm trong quá trình quản lý, điều hành của lãnh đạo và các cơ quan chức năng các thời kỳ; triển khai ngay các chính sách phù hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư; kiểm điểm, xác định trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền nhằm yên dân, tạo điều kiện tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành một khu đô thị hiện đại với quy mô tiêu chuẩn tầm cỡ khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Trích đăng từ bài viết “Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu của Thanh tra Chính phủ về khiếu nại Đô thị mới Thủ Thiêm” - Trang Cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh (codotphcm.com) – Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. HCM.

 

 

 
 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

 

Thông tin về Chủ tịch nước (CTN) Trần Đại Quang qua đời không có gì là “đột ngột”. Bởi, theo đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chia sẻ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7 năm 2017. GS-TS Phạm Gia Khải, nguyên chủ tịch Hội đồng chuyên môn - cố vấn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phát hiện mắc bệnh lý máu ác tính cách đây một thời gian và đã từng đi nước ngoài điều trị. Tuy nhiên, do thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên chỉ có thể điều trị duy trì để lui bệnh một thời gian. Từ đó đến khi từ trần, ông đã trải qua 6 lần điều trị tại Nhật Bản. Ai thường xuyên theo dõi thời sự đều có thể cảm nhận được sự thay đổi hàng ngày về sức khỏe của Chủ tịch nước, bởi mới đây sau chuyến thăm một số nước Châu Phi trở về chẳng cần phải tinh ý người ta vẫn nhìn thấy “thần sắc” của Ông đã kém đi rất nhiều trên màn hình Ti Vi…. và sự ra đi của Ông như một điềm “gở” báo trước.   

Nói cho cùng, “Sinh - Lão - Bệnh - Tử”, sống chết là quy luật của đất trời. Do đó, sự ra đi của Chủ tịch nước ở tuổi 62 dù có bất ngờ, bởi ông còn quá trẻ. Tuy nhiên, không bất ngờ ở chỗ ông mang trọng bệnh, đó là quy luật của tự nhiên, không ai có thể tránh khỏi được vòng luân hồi. Vì thế, có thể hiểu việc Chủ tịch nước ra đi rất đời thường cũng là chuyện bình thường của tạo hóa.

Hiện nay, sự qua đời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lúc này đang là đề tài rất “hot” trên mạng xã hội đối với người dân để tỏ lòng tiếc thương vị chủ tịch nước đáng kính của mình, thì lại có những kẻ ba que chuyên có thói “Bới bèo ra bọ, thích “Vạch lá tìm sâu” kiếm cớ để “chọc ngoáy” nhằm bôi nhọ chế độ, nói xấu chính quyền đó là điều dễ hiểu và biết trước… Chúng đang lợi dụng cái chết của Chủ tịch nước để thể hiện dã tâm thâm độc, đầy ác ý, một âm mưu chính trị đê hèn khi tung tin thất thiệt lúc này để gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự “hoài nghi” trong dư luận xã hội về nguyên nhân cái chết của Chủ tịch nước là do “đầu độc”, sự ra đi của ông là do “đấu đá” nội bộ, tranh giành quyền lực… trong chính quyền, đó là cái chết oan uổng của một chính trị gia Cộng sản và rỏ nước mắt “cá Sấu”… tiếc thương nhằm kích động người dân…” Nghĩa tử là nghĩa tận, mang đậm nét nhân văn, truyền thống văn hóa hóa Việt, đó là đạo lý tốt đẹp muôn đời nay của dân tộc ta. Thế nhưng, lại có những kẻ “táng tận lương tâm” người Việt chúng lại dùng từ ngữ đê tiện nhất… để nhục mạ với người đã chết, người thường đã không thể chấp nhận được, đây lại là Nguyên thủ Quốc gia, Chủ Tịch nước ... Một hành vi khốn nạn đến tột cùng của những kẻ bất lương, cần phải lên án mạnh mẽ.

Không những thế, cứ như thông lệ “Cầm đèn chạy trước Ô tô” Chúng lại le te “ăn ốc nói mò”, dự kiến nâng “Ông nọ, nhấc Bà kia” vào cái chức Chủ tịch nước tới đây… nhằm chia rẽ nội bộ Đảng và chính quyền, công an với quân đội và chia rẽ lòng dân với Đảng. Vì thế, để thể hiện lòng tiếc thương trước sự ra đi của Chủ Tịch nước Trần Đại Quang, người dân Việt chân chính, hãy, biến đau thương thành hành động, sức mạnh, đề cao cảnh giác trước âm mưu đê tiện của các thế lực thù địch, những kẻ chống phá đất nước kiên quyết làm thất bại âm mưu của chúng.

Hãy, để cho hương hồn Chủ Tịch nước Trần Đại Quang người con ưu tú của dân tộc, vị Đại Tướng đáng kính của Nhân dân, được yên giấc ngàn thu ở cõi vĩnh hằng cho linh hồn ông được siêu thoát… Đừng, vì mục đích chính trị đê hèn, để cố “Bôi vẽ, bịa đặt” cái chết của CTN đó là tội lỗi không thể tha thứ… Đừng, tự biến mình thành kẻ vô lương tâm “ăn mày trên xác chết”, hành vi như vậy chẳng khác gì loài cầm thú, tội đồ của dân tộc.

Nguyễn Kim Khanh

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

Trích đăng từ bài viết “Cảnh giác với âm mưu lợi dụng sự ra đi của Chủ tịch nước để chống phá” - Trang Cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh (codotphcm.com) – Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. HCM.

 

 

 

 

 

 

Trang Cờ Đỏ Tp. Hồ Chí Minh (ngày 9/9/2018)

Bản thân mỗi người cần tỉnh táo trước các thông tin không có nguồn chính thức, các nhận xét cá nhân, không vội tin, không vội chia sẻ, tán phát nếu không chắc chắn rằng điều đó là chính xác và cần thiết. Trong một số trường hợp, chúng ta cần mạnh dạn “nói lại”, phản bác các ý kiến chưa đúng và không nên tung hô những kẻ đó như là người phản biện, càng không phải là người đang tham gia phản biện xã hội!

Không phải hình thức bày tỏ ý kiến nào cũng là phản biện!

Trên thực tế, có nhiều hình thái thể hiện quan điểm, chính kiến, ý kiến của một tổ chức, cá nhân đối với các vấn đề của xã hội, của đất nước. Mỗi hình thái mang sắc thái tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm, thậm chí cả ý đồ khác nhau. Và không phải hình thức bày tỏ ý kiến nào cũng là phản biện hay phản biện xã hội!


Phản biện là đặt lại, xét lại một sự việc, một vấn đề trên cơ sở lập luận, phân tích một cách khách quan khoa học có sức thuyết phục, nhằm phát hiện hoặc đưa các chính kiến trở về đúng giá trị của nó. “Phản biện xã hội là sự phản ánh chính kiến của xã hội đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật do hệ thống lãnh đạo, quản lý đề ra, thể hiện qua những nhận xét, đánh giá, phân tích có căn cứ và có sức thuyết phục, được thực hiện một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các chủ thể phản biện; có chức năng chuyển tải nhu cầu, nguyện vọng của xã hội đến hệ thống lãnh đạo và quản lý; có tác dụng thúc đẩy nền dân chủ xã hội và củng cố thể chế xã hội[1].

 Ngoài phản biện, còn có một số hình thái bày tỏ ý kiến khác.

Trưng cầu dân ý

Trưng cầu dân ý hay bỏ phiếu toàn dân là một cuộc bỏ phiếu trực tiếp, trong đó toàn bộ các cử tri được yêu cầu chấp nhận hay phủ quyết một đề xuất đặc biệt. Trên thực tế, trưng cầu dân ý là việc nhà nước hỏi để người dân trả lời, đồng ý hay không đồng ý đối với phương án đưa ra mà không cần tranh luận và cũng không thể tranh luận. Hình thức này chỉ thật sự có tác dụng khi người dân có đầy đủ thông tin cần thiết về vấn đề được hỏi ý kiến; nếu người dân không ý thức được đầy đủ sự đúng - sai của phương án đã lựa chọn, không lường được những hậu quả bởi quyết định lựa chọn của bản thân mình hoặc cuộc trưng cầu dân ý thực chất là mưu đồ của ai đó, hoặc các câu hỏi gợi ý không thực sự minh bạch thì kết quả có thể không phản ánh được ý chí, nguyện vọng thực sự của người dân [2].

Còn phản biện xã hội là việc để cho nhân dân nhận xét, đánh giá, góp ý với người lãnh đạo và quản lý nhằm tìm ra phương án tốt nhất có lợi cho nhân dân; trong nhận xét, đánh giá có thể có phê bình, chê trách… Phản biện xã hội phải thông qua tranh luận, có khi tranh luận dài lâu, trên tinh thần khách quan, khoa học, tôn trọng lẫn nhau, mới đi đến quyết định đồng ý hay không đồng ý.

Phản bác

Phản bác là bác bỏ một phần hoặc hoàn toàn đối với một vấn đề. Phản bác trong nhiều trường hợp vẫn có tính xây dựng nhưng tính xây dựng đó thể hiện chưa đầy đủ, thường mới dừng ở góc nhìn là “điều đó chưa tốt nhưng chưa nêu lên được giải pháp tốt hơn”.

Phản biện có nội hàm rộng hơn so với phản bác. Trong quá trình phản biện có thể đi đến phản bác, nhưng phản biện không chỉ có phản bác mà còn có bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh và khẳng định cái đúng, cái hay, cái ưu điểm trong những vấn đề được phản biện mà tác giả của nó nhiều khi chưa tự thấy rõ.

Phê phán, công kích

Có rất nhiều người lầm tưởng rằng phê phán, công kích nhắm vào ai đó hoặc vào chủ trương, chính sách nào đó là phản biện; hoặc phê phán các vấn đề mang tính xã hội thì là phản biện xã hội. Kỳ thật, phê phán chỉ là không hài lòng, mỉa mai, bức xúc, chê bai, chỉ trích thậm chí chửi rủa ai đó chứ không đề ra được một giải pháp nào tích cực hơn, có tính xây dựng hơn.

Trong phản biện có thể có tính phê phán nhưng thường không có sự công kích mà trên cơ sở phê phán sẽ gợi mở những giải pháp khác mà người phản biện cho là tích cực hơn, hiệu quả hơn.

Phản kháng

Phản kháng là hoạt động chống đối hoặc có tính chống đối nhằm phản đối, đả kích, gạt bỏ phương án xã hội được đưa ra, do có sự đối lập về mục tiêu, lợi ích hoặc bản chất xã hội. Phản kháng không có tính xây dựng nhưng cũng là một biểu hiện cần được quan tâm, xem xét thấu đáo trong quá trình ban hành các kế hoạch, phương án mang tính xã hội. Bởi trong một số trường hợp, khi chính quyền để mất lòng tin với nhân dân thì dù họ đưa ra chủ trương đúng, tích cực nhưng cũng không thuyết phục được người dân nên họ vẫn cứ phản kháng.

Phản biện và phản biện xã hội không bao giờ là sự phản kháng, nếu mang danh nghĩa phản biện nhưng đã mang tính phản kháng thì đó không phải là phản biện; phản biện mà luôn vì mục đích lựa chọn phương án tốt nhất. “Phản biện xã hội và phản kháng xã hội tuy khác nhau về bản chất, nhưng đôi khi lại có quan hệ với nhau. Phản kháng xã hội có thể xảy ra nếu không làm tốt phản biện xã hội. Phản biện xã hội là một giải pháp để phát hiện mâu thuẫn và hóa giải mâu thuẫn, tạo nên sự đồng thuận xã hội, phòng ngừa nguy cơ xảy ra phản kháng xã hội” [3].

*

Xét về động cơ, mục tiêu, người phản biện và người bị phản biện luôn có cùng một đích đến và ở cùng một nền tảng (nền tảng quan điểm, tri thức, nhận thức…) và chỉ khác nhau về phương thức, cách thức. Trong phản biện, gần như không thể có trường hợp tranh luận mà đi đến mục tiêu khác nhau, đối lập nhau (lưu ý, mục tiêu chứ không phải kết quả).

Trên thực tế, muốn phản biện xã hội thành công, người phản biện trước hết phải kiến thức vững chắc ở lĩnh vực mình muốn phản biện, đồng thời phải có quan điểm, lập trường rõ ràng, phản biện vì mục tiêu gì, phản biện với đối tượng cụ thể nào, vì lợi ích của ai… Nếu người phản biện không thể hiện được chính kiến phù hợp, không xác định rõ đối tượng phản biện, không vì lợi ích xã hội… thì phản biện không có kết quả hoặc sa vào phản bác, từ đó đi đến phản kháng.

Hiện nay, với sự phát triển của internet, mạng xã hội, nhiều người có thể bày tỏ ý kiến của mình về gần như mọi vấn đề trong xã hội. Trong số đó, có không ít người hầu như chỉ chê bai, chỉ trích, thậm chí bài bác các phát biểu, các chủ trương, chính sách, các hoạt động của các vị lãnh đạo, các cơ quan Đảng và Nhà nước mà không phân tích hay chứng minh được điều mình nói bằng các lý lẽ hợp lý, khoa học. Hoặc không ít trường hợp vì tiếp nhận thông tin sai lệch, không đầy đủ đã vội vàng phê phán, công kích cá nhân và tổ chức, khi có thông tin phản hồi chính xác và đầy đủ hơn thì cũng không “nói lại”, không thừa nhận sai lầm, không cải chính… Chẳng hạn, đã từng có người chụp màn hình trang thông tin điện tử của báo Hòa Bình phiên bản tiếng Mường rồi cho rằng “ai đó” đã sử dụng tiếng Việt một cách sai trái, rằng đó là “tiếng Việt của PGS. Bùi Hiền”, rằng tỉnh này đã “chạy theo Trung Quốc”…

Hay có người tự nhận mình là người chuyên phản biện, hoặc cũng được một số người coi họ là người tích cực phản biện, nhưng thực ra họ chỉ bày tỏ ý kiến một cách hồ đồ, vô trách nhiệm, không có tính xây dựng. Gần như vấn đề gì họ cũng tìm cách nói ngược lại, khi thì mỉa mai, khi thì công kích. Trong số này, có một số facebooker mang danh là nhà báo, luật sư, nhà văn hóa…, nhưng thái độ và các hành xử của họ hoàn toàn không thể hiện được các danh xưng mà họ trưng ra. Đó là biểu hiện mà dân gian hay gọi là “nói cho sướng miệng”, đôi lúc không phải không gây ra những hậu quả xấu, bởi lắm khi thông tin sai lệch, ý kiến sai lầm được một số người khác tiếp nhận, tán phát rồi tưởng rằng điều đó là đúng đắn.

Do đó, bản thân mỗi người cần tỉnh táo trước các thông tin không có nguồn chính thức, các nhận xét cá nhân, không vội tin, không vội chia sẻ, tán phát nếu không chắc chắn rằng điều đó là chính xác và cần thiết. Trong một số trường hợp, chúng ta cần mạnh dạn “nói lại”, phản bác các ý kiến chưa đúng và không nên tung hô những kẻ đó như là người phản biện, càng không phải là người đang tham gia phản biện xã hội!

TRÚC GIANG

Trích đăng từ bài viết “Không phải hình thức bày tỏ ý kiến nào cũng là phản biện!” - Trang Cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh (codotphcm.com) – Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. HCM


[1] PGS.TS. Trần Hậu, Phản biện xã hội, Tạp chí Lý luận chính trị, số 12-2014.

[2] Ngày 23-6-2016, Vương quốc Anh (UK) tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc có rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay không. Đối với những người thuộc phe ủng hộ việc ở lại EU, khái niệm Bremain được nhắc đến song song với từ Brexit, tức là rời khỏi EU. Kết quả chính thức được công bố vào ngày 24-6, phe Brexit giành chiến thắng với khoảng cách 1 triệu phiếu (51,89 % số phiếu). Tuy nhiên, ngay sao khi có kết quả, nhiều người đã bỏ phiếu ủng hộ Brexit tỏ ra hối hận với quyết định của mình và biểu tình đòi tiến hành trưng cầu dân ý lại.

[3] PGS.TS. Trần Hậu, tài liệu đã dẫn.

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

        Sau khi 6 đối tượng do Nguyễn Khanh làm “Trưởng nhóm” thực hiện việc chế tạo quả nổ tại trụ sở Công an phường (quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) bị bắt giữ, Ngô Văn Hoàng Hùng (66 tuổi, tại Tiền Giang, quốc tịch Canada), kẻ cầm tổ chức khủng bố “Triều Đại Việt” tiếp tục móc nối với số đối tượng trong nước, tập hợp số thanh niên lêu lổng, bất mãn với chế độ, số đối tượng bị xử lý kỷ luật, cần tiền tham gia vào tổ chức. 

          Các đối tượng đã đăng tải nhiều clip nói xấu Đảng, Nhà nước, kích động người dân xuống đường biểu tình... Quá trình đấu tranh, đến ngày 30-8, Cục An ninh nội địa phối hợp với Công an địa phương đã bắt giữ thêm 7 đối tượng, ngăn chặn các hoạt động phạm tội do chúng gây ra. Vậy bản chất của “Triều Đại Việt” là gì?

          Tháng 1-2018, do bất đồng quan điểm, một số đối tượng cốt cán của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tách ra và thành lập cái gọi là “Triều Đại Việt” có trụ sở chính lại Canada do Ngô Văn Hoàng Hùng làm “Tổng tư lệnh”. Các đối tượng tham gia gồm: Trần Thanh Đình, Ngô Cường, Trần Công Tuấn, Huỳnh Thanh Hoàng, Lê Thái Hoàng và Nguyễn Thanh Long. 

          Các đối tượng chủ trương hoạt động bạo động vũ trang, lật đổ Đảng và Nhà nước ta với phương châm “đốt sạch”, “giết sạch”, “phá sạch”, “cướp sạch” lấy cờ ngũ sắc làm quốc kỳ. 

          Để thực hiện dã tâm này, các đối tượng triệt để sử dụng các tiện ích trên không gian mạng, đặc biệt là Youtube, Facebook đăng tải gần 200 video, clip dưới hình thức livestream với nội dung xuyên tạc lịch sử, vu cáo Nhà nước Việt Nam, kêu gọi người dân đứng lên đấu tranh bạo động, lật đổ chế độ, ủng hộ “Triều Đại Việt” về lãnh đạo đất nước. 

          Chúng chỉ đạo đồng bọn ở trong nước mua vũ khí, vật liệu nổ từ Campuchia mang về nước; hỗ trợ tiền, chỉ đạo một số cơ sở trong nước mua sắm vũ khí, chế tạo bom, mìn hoạt động khủng bố, phá hoại; kích động người dân xuống đường cướp vũ khí để đảo chính.

          Tháng 6 - 2018, số cầm đầu “Triều Đại Việt” đã chuyển hàng trăm triệu đồng về nước và chỉ đạo 6 nhóm đối tượng do Nguyễn Khanh làm “Trưởng nhóm” chế tạo quả nổ, tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an ninh quốc gia.

          Ngoài ra, chúng còn chuẩn bị một lượng lớn vũ khí gồm các quả nổ và kíp nổ lên kế hoạch tấn công khủng bố nhà riêng của một số đồng chí lãnh đạo địa phương nhưng đã bị Công an TP.Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ, xử lý. Ngô Văn Hoàng Hùng cùng đồng bọn tiếp tục chuyển tiền về nước để chỉ đạo số đối tượng trong nước mua vũ khí, thuốc nổ từ Campuchia mang về Việt Nam để “chờ lệnh”, chỉ đạo đối tượng hoạt động bí mật, phát triển lực lượng, chuẩn bị “quốc kỳ” băng rôn, khẩu hiệu để tham gia biểu tình, bạo loạn khi có thời cơ.

          Những thông tin chúng tôi tìm hiểu được cho thấy Ngô Văn Hoàng Hùng đã đi ngược lại lợi ích của quốc gia và dân tộc. Mục đích của Ngô Văn Hoàng Hùng dùng đồng tiền để lừa phỉnh, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân để tuyên truyền, kích động, khiến họ hiểu sai về đường lối, chính sách của Đảng..., có những hoạt động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. 

          Được biết, Ngô Văn Hoàng Hùng sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, anh ta là con trưởng. Hùng đi lính quân dịch B2, học ở Quang Trung. Đến năm 1970-1973, làm lính truyền tin liên đoàn 65 Sài Gòn, là hạ sỹ điện tử. Năm 1973-1975, lao công đi binh tại quân đoàn 4 Cần Thơ. Sau khi giải phóng, Ngô Văn Hoàng Hùng về làm thợ sửa xe đạp rồi làm thợ điện.

          Thế nhưng với bản chất của một kẻ phản cách mạng, Ngô Văn Hoàng Hùng vẫn chưa bao giờ nguôi mưu đồ phản quốc. Cuối năm 1976, được tên Tiết móc nối, Ngô Văn Hoàng Hùng và một đối tượng tên Phước gia nhập vào tổ chức phản động “Sư đoàn Tiền Giang”. Song bọn chúng chưa kịp hành động gì thì tổ chức này đã tan rã do các đối tượng cấp trên bị bắt. 

          Trước khi bị bắt, tên Tiết đã chỉ chị cho Ngô Văn Hoàng Hùng và Phước cứ nằm im chờ thời cơ hoạt động. Đến cuối năm 1977, hai tên này lại nhen nhóm lên một tổ chức mới để chống phá lại cách mạng. Bọn chúng liên hệ với bọn phản động ở trong rừng thuộc Long An. 

          Đầu năm 1978, được sự giới thiệu của Tám, chúng đến gặp thị Rành, vận động đối tượng này vào tổ chức, giao cho Rành theo dõi việc quản lý súng của du kích để chúng cướp. Ngày 10-1-1978, Rành báo cáo cho chúng biết chiều đó đám cưới, tối mọi người sẽ ngủ say là thời cơ để chúng cướp súng, các đối tượng đã lên kế hoạch hành động. Bọn chúng đã cướp được 3 khẩu súng và bắt trói 3 du kích... 

          Ý đồ của bọn chúng là sau khi cướp được súng, bọn chúng sẽ tìm cách liên lạc với bọn phản động ở rừng cửa gà Long An để giao nộp cho đồng bọn. Nhưng sau đó, tổ chức này tan rã và chúng bị bắt. Với hành vi phạm tội trên, ngày 28-5-1979, Ngô Văn Hoàng Hùng bị tuyên án tù chung thân. 

          Đến năm 1982, với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, được giảm án từ chung thân xuống 20 năm... Trong quá trình cải tạo, đối tượng lợi dụng cơ hội đã bỏ trốn, vượt ngục sang Canada. Đối tượng Ngô Văn Hoàng Hùng sau đó đã bị truy nã về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân...

          Mang trên mình lệnh truy nã, suốt bao năm qua đối tượng Ngô Văn Hoàng Hùng chưa bao giờ đặt chân về quê hương. Trong thời gian bỏ trốn, Hùng vẫn tiếp tục có những hành động chống phá lại Đảng và nhà nước. Động cơ của đối tượng này suy cho cùng là tư thù cá nhân... chứ không phải ảo tưởng như bọn chúng đã tuyên truyền trên mạng Internet. 

          Các hoạt động chống phá của đối tượng đã thể hiện rõ điều đó. Hiện nay, Ngô Văn Hoàng Hùng vẫn tiếp tục gửi tiền về nước, chỉ đạo đối tượng trong nước mua vũ khí, thuốc nổ từ Campuchia về nước để “chờ lệnh” chỉ đạo các đối tượng hoạt động bí mật, phát triển lực lượng chuẩn bị “quốc kỳ” băng rôn, khẩu hiệu để tham gia biểu tình, bạo loạn khi có thời cơ. 

          Như đã phân tích ở trên thì âm mưu và dã tâm của Ngô Văn Hoàng Hùng và đồng bọn là rất nguy hiểm. Vì thế, mỗi người dân yêu nước cần phải tỉnh táo trước âm mưu và luận điệu tuyên tuyền phản động của các đối tượng và đồng bọn.

Xuân Mai - Vũ Linh (CAND)

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

Trích đăng từ bài viết “Vạch trần thủ đoạn của Ngô Văn hoàng Hùng, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Triều Đại Việt” - Trang Cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh (codotphcm.com) – Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. HCM.

 

 

Với nhiều người, ngày khai giảng năm học 2018 – 2019 có lẽ để lại rất nhiều cảm xúc. Bởi lẽ, ngay từ khi chưa bắt đầu năm học mới, vấn đề dạy đánh vần trong cuốn sách công nghệ giáo dục, mặc dù đã được thí điểm khá nhiều năm, nhưng bây giờ lại gây nhiều tranh cãi. Hay các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là gắn với kỳ thi THPT quốc gia cũng được dư luận rất quan tâm… Nhưng cảm xúc lớn hơn cả là ngày khai giảng ở nhiều nơi trong cả nước, nhất là ở các tỉnh phía Bắc bị mưa bão, lũ quét hay ở các tỉnh miền Tây lũ về sớm, đã không diễn ra trọn vẹn.

          Thực vậy, rất nhiều hình ảnh trên báo chí, trên các trang mạng xã hội đã “dội” vào tình cảm của người xem, người đọc. Bên cạnh cảnh rộn ràng, tươi vui của ngày khai trường ở nhiều nơi thì còn một số nơi, lễ khai giảng đã không thể diễn ra, do lũ quét làm hư hỏng trường lớp, mất mát sách vở của cả học sinh và giáo viên; một số nơi khác thì đường sá bị sạt lở, giáo viên và học sinh phải lội bùn mới đến được trường; vài nơi thì lễ khai giảng diễn ra bên cạnh trường do sân trường chưa được khắc phục sau lũ; có nơi, học sinh phải chui vào túi nylon để vượt suối đến lớp hay giáo viên phải dự lễ sau khi được xe máy xúc đưa qua chỗ sạt lở… Với những hình ảnh đó, có người đã bình luận rằng, sự khó khăn sẽ trở thành động lực để cả thầy và trò bắt đầu năm học mới đầy quyết tâm và nỗ lực; có người thì khen ngợi sự cố gắng của thầy và trò vì vẫn đến trường trong một hoàn cảnh rất ngặt nghèo; có người bày tỏ sự xúc động với hành trình đi tìm con chữ của những đứa trẻ vùng cao, hay khâm phục với việc gieo chữ của những người thầy ở nơi heo hút… Và cũng có những người thành tâm mong mỏi các cấp chính quyền và mọi người dân quan tâm nhiều hơn đến công tác giáo dục, chăm chút hơn cho những mầm xanh tương lai của đất nước, hỗ trợ nhiều hơn cho những kỹ sư tâm hồn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo…

          Có lẽ không mấy ai nghe được sự than thở hay oán trách của những “người trong cuộc”, chắc bởi họ đã quá quen với điều kiện khó khăn vậy rồi, ấy vậy mà có những người ở thị thành, ngồi ở nhà, trong phòng máy lạnh, có sẵn máy tính, smartphone, có wifi, có 3G hoặc 4G và có sẵn thì giờ, đã rất “hồn nhiên” bày tỏ lòng oán thán, chỉ trích, thậm chí mạt sát. Họ cao giọng chê bai chính quyền các địa phương không lo cho công tác giáo dục, không tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh và giáo viên, mà quên mất rằng nhiều nơi, chính quyền đã huy động lực lượng vũ trang đến khắc phục thiệt hại sau thiên tai để có thể khai giảng đúng thời gian như quy định; họ công kích ngành giáo dục chỉ quan tâm đến việc in sách để bán, lo thăm “trường giàu” mà bỏ bê các trường khó khăn mà quên mất chính Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã lặn lội đến huyện Mai Sơn – Sơn La, nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, để thăm hỏi, động viên thầy và trò một trường ở đây trước ngày khai giảng; họ mỉa mai Đảng và Nhà nước luôn nói “giáo dục là quốc sách hàng đầu” nhưng lại để những đứa trẻ học trong những mái trường rách nát hay phải vượt sông, vượt suối đến trường bằng bè, bằng mảng, bằng túi nylon mà không nhớ rằng chính quyền các cấp đã làm mọi cách có thể để trẻ có thể được đến trường trong điều kiện tốt nhất, và có những hình ảnh đau lòng vừa qua phần nhiều là do hoàn cảnh bất khả kháng của thiên tai…

          Gần như mọi người đều quan tâm đến giáo dục, bởi đều ít nhiều có liên quan đến giáo dục. Ai cũng mong muốn nền giáo dục nước nhà dần tiến bộ, để đào tạo ra những thế hệ người góp công xây dựng đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Rất nhiều người đã quan tâm bằng những việc làm thiết thực như chăm sóc việc học của con em mình cách tốt nhất, đóng góp ý kiến để bảo đảm việc học tập của các cháu được tốt hơn, vận động và trực tiếp hỗ trợ vật chất để động viên các cháu yên tâm học tập…

          Thế nhưng, cũng có những “anh hùng bàn phím” cất “tiếng kêu lảnh lót” đầy vẻ ai oán, bi thương về nền giáo dục nước nhà hay than thở với những hình ảnh khó khăn của các cháu mà không có lấy một ý tưởng, một hành động gì cụ thể để giúp đỡ ai. Không chỉ ra rả giọng ta đây, họ còn “nâng quan điểm” thành những chỉ trích, công kích vào chế độ, coi những hình ảnh cá biệt kia là hình ảnh chung của nền giáo dục của chế độ này, coi nền giáo dục này là “đồ bỏ đi”, coi chế độ này đã “bỏ mặc” nhân dân trong nhọc nhằn, khốn khó…

          Trên thực tế, với những hình ảnh giàu cảm xúc kia, hẳn rất nhiều người trong chúng ta thấy mình có trách nhiệm hơn với việc học tập của con em, với nền giáo dục, với tiền đồ của đất nước; những ai còn đang đi học hẳn có nhiều động lực hơn để học tập đạt kết quả tốt hơn, ngõ hầu có thể đóng góp được chút công sức nhằm khắc phục những khó khăn đó.

          Có câu châm ngôn rằng: “Thà thắp lên một ngọn nến, hơn là nguyền rủa bóng đêm”. Hãy bớt nói mà nên hành động, hãy bớt chỉ trích mà nên động viên, hãy là người đóng góp xây dựng hơn là công kích, đả phá. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn nến thay vì cứ chăm chăm nguyền rủa đêm đen, bởi có thêm một ngọn nến thì đêm đen sẽ bị đẩy lùi thêm một chút!

Trúc Giang

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

Trích đăng từ bài viết “Nghĩ về ngày khai giảng năm học mới” - Trang Cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh (codotphcm.com) – Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. HCM.

 

 

 

Với nhiều người, ngày khai giảng năm học 2018 – 2019 có lẽ để lại rất nhiều cảm xúc. Bởi lẽ, ngay từ khi chưa bắt đầu năm học mới, vấn đề dạy đánh vần trong cuốn sách công nghệ giáo dục, mặc dù đã được thí điểm khá nhiều năm, nhưng bây giờ lại gây nhiều tranh cãi. Hay các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là gắn với kỳ thi THPT quốc gia cũng được dư luận rất quan tâm… Nhưng cảm xúc lớn hơn cả là ngày khai giảng ở nhiều nơi trong cả nước, nhất là ở các tỉnh phía Bắc bị mưa bão, lũ quét hay ở các tỉnh miền Tây lũ về sớm, đã không diễn ra trọn vẹn.

          Thực vậy, rất nhiều hình ảnh trên báo chí, trên các trang mạng xã hội đã “dội” vào tình cảm của người xem, người đọc. Bên cạnh cảnh rộn ràng, tươi vui của ngày khai trường ở nhiều nơi thì còn một số nơi, lễ khai giảng đã không thể diễn ra, do lũ quét làm hư hỏng trường lớp, mất mát sách vở của cả học sinh và giáo viên; một số nơi khác thì đường sá bị sạt lở, giáo viên và học sinh phải lội bùn mới đến được trường; vài nơi thì lễ khai giảng diễn ra bên cạnh trường do sân trường chưa được khắc phục sau lũ; có nơi, học sinh phải chui vào túi nylon để vượt suối đến lớp hay giáo viên phải dự lễ sau khi được xe máy xúc đưa qua chỗ sạt lở… Với những hình ảnh đó, có người đã bình luận rằng, sự khó khăn sẽ trở thành động lực để cả thầy và trò bắt đầu năm học mới đầy quyết tâm và nỗ lực; có người thì khen ngợi sự cố gắng của thầy và trò vì vẫn đến trường trong một hoàn cảnh rất ngặt nghèo; có người bày tỏ sự xúc động với hành trình đi tìm con chữ của những đứa trẻ vùng cao, hay khâm phục với việc gieo chữ của những người thầy ở nơi heo hút… Và cũng có những người thành tâm mong mỏi các cấp chính quyền và mọi người dân quan tâm nhiều hơn đến công tác giáo dục, chăm chút hơn cho những mầm xanh tương lai của đất nước, hỗ trợ nhiều hơn cho những kỹ sư tâm hồn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo…

          Có lẽ không mấy ai nghe được sự than thở hay oán trách của những “người trong cuộc”, chắc bởi họ đã quá quen với điều kiện khó khăn vậy rồi, ấy vậy mà có những người ở thị thành, ngồi ở nhà, trong phòng máy lạnh, có sẵn máy tính, smartphone, có wifi, có 3G hoặc 4G và có sẵn thì giờ, đã rất “hồn nhiên” bày tỏ lòng oán thán, chỉ trích, thậm chí mạt sát. Họ cao giọng chê bai chính quyền các địa phương không lo cho công tác giáo dục, không tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh và giáo viên, mà quên mất rằng nhiều nơi, chính quyền đã huy động lực lượng vũ trang đến khắc phục thiệt hại sau thiên tai để có thể khai giảng đúng thời gian như quy định; họ công kích ngành giáo dục chỉ quan tâm đến việc in sách để bán, lo thăm “trường giàu” mà bỏ bê các trường khó khăn mà quên mất chính Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã lặn lội đến huyện Mai Sơn – Sơn La, nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, để thăm hỏi, động viên thầy và trò một trường ở đây trước ngày khai giảng; họ mỉa mai Đảng và Nhà nước luôn nói “giáo dục là quốc sách hàng đầu” nhưng lại để những đứa trẻ học trong những mái trường rách nát hay phải vượt sông, vượt suối đến trường bằng bè, bằng mảng, bằng túi nylon mà không nhớ rằng chính quyền các cấp đã làm mọi cách có thể để trẻ có thể được đến trường trong điều kiện tốt nhất, và có những hình ảnh đau lòng vừa qua phần nhiều là do hoàn cảnh bất khả kháng của thiên tai…

          Gần như mọi người đều quan tâm đến giáo dục, bởi đều ít nhiều có liên quan đến giáo dục. Ai cũng mong muốn nền giáo dục nước nhà dần tiến bộ, để đào tạo ra những thế hệ người góp công xây dựng đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Rất nhiều người đã quan tâm bằng những việc làm thiết thực như chăm sóc việc học của con em mình cách tốt nhất, đóng góp ý kiến để bảo đảm việc học tập của các cháu được tốt hơn, vận động và trực tiếp hỗ trợ vật chất để động viên các cháu yên tâm học tập…

          Thế nhưng, cũng có những “anh hùng bàn phím” cất “tiếng kêu lảnh lót” đầy vẻ ai oán, bi thương về nền giáo dục nước nhà hay than thở với những hình ảnh khó khăn của các cháu mà không có lấy một ý tưởng, một hành động gì cụ thể để giúp đỡ ai. Không chỉ ra rả giọng ta đây, họ còn “nâng quan điểm” thành những chỉ trích, công kích vào chế độ, coi những hình ảnh cá biệt kia là hình ảnh chung của nền giáo dục của chế độ này, coi nền giáo dục này là “đồ bỏ đi”, coi chế độ này đã “bỏ mặc” nhân dân trong nhọc nhằn, khốn khó…

          Trên thực tế, với những hình ảnh giàu cảm xúc kia, hẳn rất nhiều người trong chúng ta thấy mình có trách nhiệm hơn với việc học tập của con em, với nền giáo dục, với tiền đồ của đất nước; những ai còn đang đi học hẳn có nhiều động lực hơn để học tập đạt kết quả tốt hơn, ngõ hầu có thể đóng góp được chút công sức nhằm khắc phục những khó khăn đó.

          Có câu châm ngôn rằng: “Thà thắp lên một ngọn nến, hơn là nguyền rủa bóng đêm”. Hãy bớt nói mà nên hành động, hãy bớt chỉ trích mà nên động viên, hãy là người đóng góp xây dựng hơn là công kích, đả phá. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn nến thay vì cứ chăm chăm nguyền rủa đêm đen, bởi có thêm một ngọn nến thì đêm đen sẽ bị đẩy lùi thêm một chút!

Trúc Giang

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

Trích đăng từ bài viết “Nghĩ về ngày khai giảng năm học mới” - Trang Cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh (codotphcm.com) – Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. HCM.

 

 

 

QĐND - Gần đây trên mạng xã hội, các thế lực thù địch và phản động kêu gọi "tổng biểu tình" toàn quốc dịp 2-9. Không chỉ lợi dụng mạng xã hội để hô hào, các thế lực này còn "tuyên bố" sẽ liên tiếp phát động biểu tình đến khi nào lật đổ được chế độ cộng sản ở Việt Nam mới thôi.

Nhưng dù các thế lực thù địch có kêu gọi đến đâu, đưa ra những kịch bản gì thì với người dân Việt Nam yêu nước chân chính, đó chỉ là những chiêu trò phá hoại lố bịch sớm bị lên án, tẩy chay và thất bại trước khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Những kịch bản ảo tưởng, dối lừa

Cái gọi là lời kêu gọi “tổng biểu tình” ban đầu xuất phát từ ý kiến của một số nhân vật chống cộng cực đoan từ nước ngoài, sau đó được một vài tổ chức khủng bố và phản động nước ngoài "tát nước theo mưa", trong đó có tổ chức Việt Tân và cái gọi là "Chính phủ lâm thời quốc gia" do Đào Minh Quân cầm đầu. Những ngày vừa qua, lợi dụng mạng xã hội, các thế lực thù địch đã ráo riết kêu gọi, hô hào người dân trong nước “hưởng ứng”. Song, lo ngại không lôi kéo được ai trong không khí cả nước đang náo nức chuẩn bị nghỉ lễ 2-9 Tết Độc lập, các phần tử phản động, cơ hội chuyển sang phương án thứ hai, kêu gọi "tổng biểu tình" vào ngày 4-9. Từ nước ngoài, các thế lực thù địch tiếp tục “chiêu binh”, “hiến kế”, xúi giục người dân những hành vi vi phạm pháp luật hết sức nguy hiểm. Chúng công khai tuyên bố rằng, đây là cuộc biểu tình để lật đổ chế độ, rồi kêu gọi người dân mang theo bom xăng, vũ khí để tự vệ “ôn hòa”.

Không khó để nhận thấy hầu hết các lời kêu gọi đều xuất phát từ nước ngoài và từ những kẻ cực đoan, ngông cuồng, ảo tưởng, thậm chí hoang tưởng chính trị. Một hòa thượng từ hải ngoại còn “lạc quan” đưa ra những con số lừa dối, mị dân: Chỉ sau 8 ngày, bản kiến nghị yêu cầu Mỹ “giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam” mà ông ta soạn thảo đã thu được một triệu chữ ký.

Một trang mạng xã hội phản động có tên “Phong trào Dân trị” thì hướng dẫn người dân sử dụng bạo lực khi tham gia biểu tình và đe dọa các lực lượng chức năng phải cẩn trọng để bảo đảm an toàn tính mạng. Chúng đặt vấn đề người dân cần “mang gì khi đi biểu tình” để rồi hướng dẫn người dân không nên “chỉ dám nói chứ không dám làm”, “thà hy sinh một lần để các thế hệ mai sau được thừa hưởng”... Chúng hướng dẫn người biểu tình mang mũ bảo hiểm nhằm bảo vệ đầu khi bị trấn áp và đó cũng sẽ là vũ khí để chống vào lực lượng chức năng. Chúng cũng hướng dẫn người biểu tình mang khẩu trang để không bị ghi hình nhưng lại khuyên họ mang theo gạch, đá, xăng, dao, gậy… Chúng xúi giục: “Tinh thần biểu tình là ôn hòa nhưng chúng ta sẽ không ngại ngần gì cho lực lượng chức năng ăn gạch đá, bom xăng như Bình Thuận đã làm”.

Cảnh giác và đấu tranh kiên quyết

Những lời kêu gọi nêu trên cho dù phần nhiều là giả dối, lừa dân, mang tính kích động nhưng có một điểm chung là các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu lôi kéo người dân tham gia các hoạt động biểu tình phi pháp để chống phá chính quyền theo mô hình cách mạng đường phố. Từ các cuộc biểu tình, chúng sẽ tạo ra điểm nóng, tạo ra bạo loạn chính trị tiến tới lật đổ chính quyền. Chúng thể hiện rõ mục tiêu lâu dài đó khi thông báo sẽ còn kêu gọi biểu tình cho đến khi lật đổ chế độ cộng sản mới thôi.

Những năm gần đây, chúng đã nhiều lần thực hiện âm mưu, thủ đoạn thâm độc này. Tuy nhiên, các lần kêu gọi của chúng đều bị thất bại trước sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân vững chắc, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ngay cả ở một vài địa phương để xảy ra những vụ tụ tập, gây rối thì số người tham gia cũng chỉ là cá biệt, là số ít so với đông đảo quần chúng nhân dân tiến bộ, chân chính vẫn tuyệt đại đa số tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, ở đường lối đổi mới đất nước. Bao nhiêu chiến dịch “chuyển lửa về quê nhà”, bao nhiêu lời kêu gọi lật đổ chế độ để mang về tự do, dân chủ, nhân quyền… của các lực lượng từ bên ngoài sau cùng chỉ mang lại đau khổ, bất hạnh, sự lầm đường đến đáng thương của một số người dân nhẹ dạ, cả tin. Bao nhiêu viễn cảnh "ngồi mát ăn bát vàng" mà chúng vẽ ra đều chỉ là trò lừa phỉnh để những người dân nghèo sa vòng lao lý, đánh mất cả tương lai và cuộc sống bình thường.

Đất nước Việt Nam sau 73 năm độc lập, đổi mới ngày càng phát triển và hoàn thiện, xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Nhà nước pháp quyền của Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với những chiêu trò phá hoại, lật đổ nên người dân Việt Nam luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh kiên quyết với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Với truyền thống dân tộc, Nhà nước Việt Nam cũng có kinh nghiệm để ứng xử nhân văn, mang tính giáo dục cao với những người dân bị kích động, lôi kéo. Những lời kêu gọi “tổng biểu tình” dù thâm hiểm nhưng xét cho cùng chắc chắn cũng sẽ thất bại trước sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của thế trận an ninh nhân dân, của sự chủ động, kịp thời rút kinh nghiệm sau những chiêu trò, thủ đoạn mà chúng thực hiện ở Bình Thuận và một số tỉnh, thành phố thời gian vừa qua.

Với mỗi người dân yêu nước chân chính, thực tiễn một số cuộc biểu tình thời gian qua đã cho thấy một sự thật là chưa bao giờ những lời kêu gọi đó mang lại điều gì tốt đẹp cho đất nước mà chỉ là sự dối lừa, kích động, gây ra những điều xấu xa, kìm hãm sự phát triển của đất nước, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện, an toàn trong mắt du khách và bạn bè quốc tế. Đã đến lúc, không chỉ người dân ở các đô thị mà cả người dân ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng phải cảnh giác trước trò kêu gọi, lôi kéo đi biểu tình của chúng. Chưa có một vùng quê nào, một địa phương nào thu lượm được điều gì tốt đẹp từ những cuộc tụ tập, tuần hành, gây rối và đập phá có bàn tay của các thế lực từ nước ngoài. Người dân cũng phải hết sức cảnh giác với những lời xúi giục mang theo hung khí, gạch, đá, chai xăng… vì với hành vi này sẽ rất dễ dẫn đến vi phạm pháp luật hình sự và bị khởi tố bởi các tội danh rất nặng như chống người thi hành công vụ, tội bạo loạn… theo quy định của pháp luật.

Chính quyền cơ sở, các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân phải chủ động, nhạy bén, kịp thời hơn nữa trong phát hiện, xử lý kiên quyết, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng. Trong đó, cần chủ động nắm bắt thông tin và bảo đảm an toàn thông tin tốt hơn nữa trên mạng xã hội, không để kẻ xấu biến mạng xã hội thành môi trường tán phát, kích động biểu tình. Với những đối tượng cầm đầu kêu gọi biểu tình và chuẩn bị biểu tình, cần phải bị xử lý nghiêm khắc hơn nữa, kịp thời khởi tố các vụ án hình sự có đủ căn cứ gắn với tội bạo loạn, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, không thể nương nhẹ hoặc dung túng để chúng tiếp tục quá mù ra mưa, nhất là không để một số đối tượng cực đoan, cầm đầu tiếp tục “nhảy múa trên thanh gươm pháp luật”, kêu gọi bạo lực để phá hoại cuộc sống yên bình của người dân trong ngày Tết Độc lập đầy ý nghĩa.

CÔNG MINH - NGUYÊN MINH

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

Trích đăng từ bài viết “Mọi “kịch bản” biểu tình phi pháp đều thất bại trước khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam” - Trang Cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh (codotphcm.com) – Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. HCM.

 

 

Tháng 12/2010, một người bán hàng rong tên là Mohamed Bouazizi đã tự thiêu trước Tòa thị chính sau khi Chính quyền nơi đây không xem xét giải quyết khiếu nại của anh ta để phản đối việc bị một nữ Thanh tra Cảnh sát tát vào mặt khi Bouazizi phản đối việc thu giữ gánh hàng rong của anh ta do buôn bán lấn chiếm lòng đường và Bouazizi sau khi mặc cả với viên Thanh tra Cảnh sát về “7 USD làm luật” đổi lại gian hàng của anh không bị tịch thu nhưng Cảnh sát không đồng ý và tịch thu xe hàng của anh! (nghe có vẻ quen ở xứ nào đó khi NGHÈO được lấy làm lý do đứng trên Luật đã khiến nhiều Công an phải bị kỷ luật chỉ vì làm đúng quy định pháp luật).

Theo các luồng thông tin thì Mohamed Bouazizi là một người thất nghiệp nhiều năm và anh tự thiêu đúng thời điểm Thủ tướng Ali Larayedh tham dự bỏ phiếu tín nhiệm từ Quốc hội lập hiến quốc gia đối với Chính phủ Hồi giáo của ông. Việc bỏ phiếu tín này nếu thông qua sẽ quốc gia Tunisia có được Chính phủ mới với hệ thống chính trị đảm bảo kết thúc những căng thẳng trong nội bộ đảng Ennahda và nhiều người Tunisia hy vọng điều này sẽ dẫn đến chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Bắc Phi, đồng thời những cải cách hành chính mà trước đó ông Ali Larayedh khi còn là Bộ trưởng Nội vụ đã cho thực hiện đều đang mang lại hiệu quả, tỉ lệ thất nghiệp ở nước này giảm từ 21% xuống 17%. Và rõ ràng nếu cuộc bỏ phiếu này thuận lợi thì chẳng còn “cơ hội” nào can thiệp được vào quốc gia này khi nó đang bắt đầu đi đúng hướng! Thời điểm chuyển giao quyền lực luôn là “Thời Cơ” tốt nhất để thực hiện âm mưu “lật đổ, bạo loạn”!

Hình ảnh của Bouazizi đã khơi dậy sự bi phẫn của người dân Tunisia lâu nay bị bị o ép bởi sự phân biệt chủng tộc và tôn giáo, dẫn tới một loạt cuộc biểu tình ở Tunisia. Được hà hơi và giúp sức bởi tầng lớp trí thức chống đối Chính quyền do Mỹ nuôi dưỡng… Bởi những thành phần trí thức luôn có tư tưởng cấp tiến theo hệ thức DÂN CHỦ KIỂU MỸ trước một chế độ chỉ cần nắm quyền lâu dài thì được gán là “độc tài”, các tổ chức, cá nhân có tư tưởng chống đối đã được Hoa Kỳ xây dựng từ năm 2007 và đã gây được tiếng vang khi buộc Chính quyền đương nhiệm phải tổ chức tổng tuyển cử theo hình thức phổ thông đầu phiếu, tuy nhiên ngày 25 tháng 10 năm 2009, cuộc tuyển cử quốc gia đã được tổ chức tại Tunisia. Cuộc tuyển cử gồm một cuộc bầu cử tổng thống và một cuộc bầu cử nghị viện. Tổng thống đương nhiệm Zinedine Ben Ali giành một thắng lợi lớn, với 89.62% số phiếu. Đối thủ chính của ông, Mohamed Bouchiha, nhận được 5.01% số phiếu, sau được bổ nhiệm vào vị trí Thủ tướng. Nhưng vì năng lực điều hành Mohamed Bouchiha kém nên ông ta đã bị thay thế bởi Ali Larayedh…

Và…

Cuộc biểu tình rộng lớn đã khiến cho Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali – người cầm quyền Tunisia suốt 22 năm qua phải bỏ chạy chỉ sau … 2 tuần. Cơn địa chấn cũng nhanh chóng lan ra các nước bên cạnh, tạo nên làn sóng được mang tên “Mùa xuân Ả-rập”. Sự “thành công” mà Hoa Kỳ và phương Tây lên tiếng khen ngợi như “bước tiến mới của quá trình Dân Chủ ở Trung Á” của Tunisia đã lan sang các quốc gia láng giềng bên cạnh, đó là Algeria, Jordan, Ai Cập và Yemen. Tổng thống Mubarak, người đã cai trị Ai Cập trong 30 năm qua, nhanh chóng bị lật đổ. Tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh, sau 32 năm cầm quyền cũng xin từ chức để được miễn tội.

Trước đó, Hoa Kỳ chỉ đứng ngoài đổ tiền cho các Tổ chức, cá nhân trong từng dân tộc và Đất nước đang có “Mùa xuân Ả-Rập” cháy đến cùng sự hỗ trợ của lực lượng CIA để khiến đám cháy càng lúc càng to! Tuy nhiên, khi ngọn lửa này lan đến Lybia và bị Gadhafi dùng quân sự chặn đứng thì 15 quốc gia phương Tây do Hoa Kỳ làm thủ lĩnh đã thành lập Liên minh, đem không quân và hải quân tới thực thi khu vực cấm bay và phong tỏa hải quân nước này. NATO, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Mỹ, Pháp, Ý, đã tiến hành không kích vào lực lượng của ông Gadhafi để hỗ trợ quân nổi dậy. Kết quả: Gadhafi nhanh chóng bị “quật đổ”, bị kéo lên từ ống cống, và nhận đủ sự lăng trì của những kẻ mà trước đó còn gọi ông là người cha tinh thần. Lybia bị đánh sụp!

“Mùa xuân Ả-Rập” đã cháy liên tục suốt 8 năm qua, cháy qua gần chục Quốc gia. Nhưng “Mùa xuân” là thời điểm đem đến những may mắn, cơ hội và hy vọng để mở đầu cho cái mới tốt đẹp thì Mùa xuân Ả-rập lại:

1. Trước khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Tunisia là đất nước hợp pháp hóa nạo thai, giáo dục đứng thứ 17, và quyền phụ nữ sánh ngang với các nước Châu Âu. Về kinh tế, Tunisia được xếp hạng là nền kinh tế có tính cạnh tranh cao nhất châu Phi và đứng hàng 40 thế giới theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Sau khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Phụ nữ quay trở lại thế kỷ XV về quyền của bản thân, kinh tế èo uột. Và chính trị lâm vào bế tắc. Thất nghiệp tăng lên hơn 40%, các chính phủ Dân Chủ lần lượt lên rồi xuống, hiếp dâm, ma túy hoành hành. Hơn 3.000 người Tunisia vốn trước đó là nông dân thì nay đang chiến đấu cho các nhóm khủng bố Hồi giáo tại Iraq và Syria.

2. Trước khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Ai Cập tĩnh lặng như Kim Tự Tháp, du lịch phát triển và người dân sống bên sông Nile.

Sau khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Ai Cập cứ 1 năm 6 tháng thay 1 tổng thống, biểu tình xảy ra khắp nơi. Và nữ phóng viên Châu Âu bị hiếp dâm đều đều nếu cứ lang thang vào đó đưa tin.

3. Trước khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: tổng thống Gaddafi hồi còn tại vị đã đưa ra sắc lệnh “có nhà ở được coi là một quyền tự nhiên của con người và được chính phủ cấp miễn phí.” Nhắc lại, cấp miễn phí. Người dân Libya được dùng điện miễn phí. Xăng thì chỉ có giá 0,14 USD/lít. Thủ tướng Ý hôn tay Gaddafi và “Xin lỗi vì đã đô hộ, tôi đền bù 2 tỷ đô cho Lybia” (Pháp sao không làm vậy với Việt Nam đi).

Sau khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Gaddafi hiện lên là tên dâm đãng và khát máu, đất nước vô chính phủ trong một thời gian dài. Mọi công lao của ông bị phủ nhận sạch trơn. Trong khi đó, Sakozy, cái tay tổng thống Pháp đi đầu trong việc không kích Lybia, chính là người đã được Gaddafi cho tiền để tranh cử cách đó 5 năm (Mới bị khui và bị bắt gần đây).

4. Trước khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Syria bình an và Damacus luôn là điểm đến đẹp đẽ của một chứng nhân về vương quốc hồi giáo từng thống trị thế giới.

Sau khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: Hàng ngàn người chết, hơn triệu người tàn phế, thương tật vĩnh viễn và hàng triệu dân thường chạy nạn sang châu Âu-Mỹ.

5. Trước khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: người dân Trung Đông tuy được cho là nghèo khổ nhưng họ sáng đi làm, tối về ngủ trong mái nhà, hàng ngày vẫn vui chơi với con cái và người thân!

Sau khi “Mùa xuân Ả Rập” xảy ra: hàng triệu người Trung Đông phải bán nhà, bán đất đem tiền cho bọn tổ chức vượt biên qua Biển để trốn khỏi vùng đất chiến tranh, hàng trăm ngàn người đã nằm lại dưới đáy biển, hàng triệu người sống vất vưởng trong các trại tị nạn ở khắp Nam Âu và Tây Âu, hàng ngàn bé gái bị bắt cóc, hãm hiếp, bị biến thành nô lệ tình dục. Hàng trăm phụ nữ châu Âu bị đàn ông Trung Đông hãm hiếp… (viết nữa cũng không hết).

KẾT:

“Mùa xuân Ả Rập” lại trở thành “Mùa xuân chết chóc”. Cần lưu ý: Biểu tình lật đổ chế độ bị Hoa Kỳ - phương Tây gọi là “độc tài”, lật đổ rồi thì những nước lớn lại nhảy vào nhúng tay với câu cửa miệng “Nhân quyền cao hơn Chủ quyền” để từ đó “đào” tài nguyên ở những nước đó và mang lại “nền Dân Chủ …. chết chóc” ! Tất cả lợi ích cuối cùng chỉ dành cho 1 nhóm nhỏ. Còn người dân ư? Giờ họ vẫn đang tiếp tục các cuộc Maidan mà chả biết tương lai ở đâu!

Trích nguồn từ trang cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh  

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

Đặng Tấn Tuyên

“Thoát Trung” là từ đang được nhắc đến những năm qua, chỉ về mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Vậy có “thoát Trung” trong kinh tế được không?

Chúng tôi xin bắt đầu bằng hình ảnh đính kèm: Những người mặc trang phục và để kiểu tóc Mãn Thanh đang ngồi uống rượu Tây tại đường Catina SG (nay là Đường Đồng Khởi). Bức ảnh có chú thích bằng tiếng Pháp là “Những thương nhân người Trung Quốc tại phố Catina, Nam Kỳ”. Catina là chốn ăn chơi xa hoa nhất xứ thuộc địa khi đó, gắn với cái tên gọi “Hòn Ngọc Viễn Đông”.

Điều đó phản ánh sức mạnh của giới tư sản người Hoa tại vùng đất Nam Kỳ, dù khi đó là thuộc địa của Pháp. Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay vẫn còn “Nhà Chú Hoả” (Bảo tàng Mỹ Thuật), chứng tích của sự giàu có cự phú của người Hoa tại Việt Nam, đến mức lũng đoạn được chính quyền thuộc địa.

Một thống kê sau đây đang được chia sẻ về yếu tố Hoa kiều trong nền kinh tế các nước Đông Nam Á ngày nay:

- Tại Thái Lan, người Hoa chiếm 10% dân số, nhưng chiếm trên 90% vốn của các doanh nghiệp và trên 50% vốn của ngành ngân hàng. Những ngân hàng quy mô lớn của người Hoa ở Thái Lan như Ngân hàng Thái Kinh có vốn tới 6,9 tỉ USD, Ngân hàng Nông dân Thái Hoa trên 6,7 tỉ USD, Ngân hàng điện tín Châu Á khoảng 5 tỉ USD, Ngân hàng Băng Cốc 6,2 tỉ USD, Ngân hàng Hoa Thái 6,7 tỉ USD, Ngân hàng thương mại Viễn La 4,6 tỉ USD. Ngân hàng và công ty tài chính của người Hoa ở Thái Lan có tài sản tới trên 22,2 tỉ USD lớn hơn tài sản 21,8 tỉ USD của Chính phủ và Hoàng gia Thái Lan cộng lại. Chính vì vậy mà địa vị người Hoa ở Thái rất cao, nhiều người gốc Hoa từng làm thủ tướng Thái Lan như Thủ tướng bị lật đổ Thaksin. Người gốc Hoa cũng chiếm một tỉ lệ đáng kể trong Chính phủ Thái Lan.

- Tại Singapore, do người Hoa chiếm tới 80% dân số, nên họ kiểm soát tất cả các mặt của đất nước từ chính quyền nhà nước tới các doanh nghiệp.

- Tại Malaysia, người Hoa kiểm soát gần hết những huyết mạch kinh tế của nước này. Vì vậy, địa vị và quyền lợi của người Hoa rất lớn trên chính trường cũng như trong kinh doanh, giáo dục.

- Tại Indonesia, người Hoa chiếm 2,5% trong số 200 triệu dân, nhưng lại kiểm soát tới trên 70% kinh tế nước này - trong đó kiểm soát trên 75% ngành sản xuất bánh mì, miến, kiểm soát 80% ngành may mặc, 65% ngành nhuộm và 80% ngành lâm sản. Cuối năm1993, 68% doanh nghiệp quy mô lớn của Indonesia do người Hoa kiểm soát.

Ngoài ra, tại Mỹ và các nước châu âu, hiện nay các doanh nghiệp TQ đang dần mua lại các tập đoàn lớn, mua đứt rất nhiều bất động sản mà chính quyền sở tại đang đau đầu để ngăn chặn (vì theo luật đất đai của họ thì đất thuộc quyền sở hữu tư nhân nên người dân có quyền bán nó nếu được giá - 1 lỗ hổng trong pháp lý - dẫn đến việc bị mất dần chủ quyền quốc gia 1 cách từ từ). Còn Tại Châu phi thì khỏi nói, mọi thứ đều quá rẻ để mua mà TQ thì lại đang có rất rất nhiều tiền.

Những số liệu trên cho thấy người Trung Quốc rất giỏi kinh doanh buôn bán, và cả thế giới ngày nay đều làm ăn với Trung Quốc và chủ yếu đều là nhập siêu từ Quốc gia này. (Mỹ, Nhật cũng nhập siêu) nhiều nhãn hàng tuy của phương Tây nhưng đã made in China rồi.

Sẽ thật phi lý nếu bảo rằng riêng Việt Nam không được làm ăn, buôn bán với Trung Quốc trong một thế giới như vậy. Điều cần làm chính là có các giải pháp cân bằng cán cân xuất nhập khẩu, giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Trong đó mỗi người dân có thể ưu tiên dùng hàng Việt Nam để giúp các nhà sản xuất trong nước có kinh phí để có thể nâng cao chất lượng sản phẩm, cạnh tranh được với hàng ngoại.

Không thể chờ “hàng Việt Nam rẻ nhưng tốt bằng hàng ngoại” rồi mới mua ủng hộ hàng Việt.

Trích nguồn từ trang cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh  

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

Đặng Tấn Tuyên

      

Thời gian gần đây, các tổ chức phản động lưu vong như “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời,” “Triều đại Việt Nguyễn”... đã liên tiếp có các hoạt động khủng bố, phá hoại, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Quá trình điều tra, ngăn chặn các âm mưu của các thế lực thù địch, các cơ quan chức năng đã chỉ ra những thủ đoạn khủng bố, chống phá của những tổ chức phản động và xử lý nghiêm những đối tượng gây ra.

Thành lập nhóm vũ trang để khủng bố

Theo tài liệu của các cơ quan chức năng, tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân (tức Đào Văn, sinh năm 1952, quốc tích Mỹ, từng là quân nhân chế độ Việt Nam Cộng hòa) cầm đầu thành lập tại Mỹ.

Tổ chức này móc nối với người trong nước hoặc cho người Việt ở hải ngoại nhập cảnh vào Việt Nam tiến hành các hoạt động chống phá.

Cuối năm 2016, Đào Minh Quân, Phạm Lisa (Phạm Thị Anh Đào, sinh năm 1979, quốc tịch Mỹ) và một số đối tượng thông qua mạng xã hội chỉ đạo số cơ sở nội địa tăng cường lôi kéo, phát triển lực lượng; tập hợp, thành lập các nhóm vũ trang “Phượng Hoàng,” “Mãng Xà,” “Biệt động quân,” “Vệ binh quốc gia,” “Đại Việt”... thực hiện ý đồ ba sạch (đốt sạch, giết sạch, phá sạch) nhằm khủng bố, ám sát cán bộ, phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm trong nước.

Bị sự dụ dỗ của các đối tượng ở nước ngoài, thành viên của các nhóm vũ trang trên đã tích cực triển khai những hoạt động khủng bố vô cùng nguy hiểm.

Trong đó phải kể đến nhóm vũ trang có tên “Phượng Hoàng” gồm các đối tượng Thái Hàn Phong, Nguyễn Đức Sinh, Nguyễn Ngọc Tiền, Đặng Hoàng Thiện, Nguyễn Thị Chung và Ngô Thụy Tường Vy đã thực hiện hành vi đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) bằng bom xăng và đặt bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 4/2017.

Gần đây nhất là nhóm đối tượng thuộc nhóm phản động “Triều đại Việt Nguyễn” - tổ chức tách ra từ tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã thực hiện việc đánh bom trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình khiến 3 người bị thương.

Kẻ chủ mưu là Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khai nhận có mối quan hệ mật thiết với đối tượng lưu vong tên Ngô Hùng (tự xưng là Tổng tư lệnh của nhóm Triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ).

Ngô Hùng phong chức cho Khanh là “Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai” rồi chuyển 120 triệu đồng cho Khanh và giao nhiệm vụ cho đối tượng này tổ chức người chế tạo chất nổ để gây nổ tại trụ sở các cơ quan chính quyền.

Có thể thấy, những tổ chức phản động lưu vong đã không chỉ còn lợi dụng những vấn đề xã hội trong nước để kích động người dân tham gia biểu tình như trước mà đã tổ chức, chỉ đạo những cơ sở trong nước có hành động khủng bố vũ trang nguy hiểm, không màng đến sự nguy hiểm cho người dân và cả các thành viên thực hiện.

Xử lý nghiêm minh

Nhận diện rõ âm mưu, hành động khủng bố nguy hiểm ngày càng gia tăng của các tổ chức phản động lưu vong, các cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng đã tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra truy xét, bắt giữ và đưa ra xét xử những đối tượng khủng bố phá hoại, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nói về quá trình điều tra truy xét nhóm đối tượng gây nổ tại trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ nhận định ban đầu của ban chuyên án, vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra có thể xuất phát từ nhiều động cơ nhưng động cơ phá hoại do bọn phản động, khủng bố thực hiện là khả năng cao nhất.

Trích xuất camera an ninh cho thấy hai đối tượng gây nổ sau khi tẩu thoát đã dừng lại gần khu vực chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) để cởi áo khoác ở bên ngoài rồi theo hướng cầu Sài Gòn đi Đồng Nai.

Các lực lượng phá án đã rà soát hàng trăm đối tượng nằm trong diện nghi vấn để sàng lọc và phát hiện chính Nguyễn Tuấn Thành (sinh năm 1990) là kẻ chế tạo quả nổ cung cấp cho các đối tượng gây án.

Ngày 24/6, khi phát hiện Thành đi chơi cùng nhóm bạn ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai), các trinh sát đã khống chế bắt giữ.

Từ đây, nút thắt của vụ án được tháo gỡ và kẻ chủ mưu Nguyễn Khanh và các đồng phạm lần lượt sa lưới. Hiện Cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngoài vụ án trên, liên quan đến những vụ tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ thời gian vừa qua trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh những ngày đầu tháng 6/2018, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án với 3 đối tượng về tội “Chống người thi hành công vụ,” 1 vụ với 4 đối tượng về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản,” 1 vụ 1 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng,” 1 vụ 1 đối tượng về tội “Phá rối an ninh.”

Đối với hành vi khủng bố, Nhà nước Việt Nam đã chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử phạt nghiêm minh các đối tượng khủng bố, xâm phạm đến an ninh quốc gia.

Tại phiên tòa xét xử nhóm đối tượng đặt bom xăng sân bay Tân Sơn Nhất và đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận định, các bị cáo đã bị các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng, lôi kéo, kích động tham gia vào tổ chức phản động, chống đối lại chính quyền và nhân dân bằng nhiều hình thức như tuyên truyền xuyên tạc trên mạng xã hội, tham gia biểu tình, tuyển dụng thành viên, chế tạo vũ khí…

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia, xâm phạm vào tài sản, sức khỏe của nhân dân.

Vì vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo từ 5-16 năm tù về tội “Khủng bố chống chính quyền nhân dân.”

Tới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đưa ra xét xử 12 bị cáo thuộc tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” của Đào Minh Quân về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; xét xử những đối tượng tham gia tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng.

Đây tiếp tục là những biện pháp nghiêm khắc, răn đe những đối tượng trong và ngoài nước có âm mưu khủng bố, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; đồng thời cảnh báo người dân nhìn rõ thủ đoạn, chiêu trò của các thế lực thù địch, không để bị lợi dụng tham gia tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân cả nước.

Theo ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, ảnh hưởng của mạng xã hội ngày càng lớn, nhiều thông tin tiêu cực, sai lệch được phổ biến, dễ tiếp cận hơn cả các thông tin chính thống của các cơ quan báo chí.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, theo dõi xuyên suốt những thông tin trên mạng xã hội để có biện pháp cụ thể, không để tình trạng thông tin không đúng sự thật tràn lan trên mạng xã hội.

Các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ gìn an ninh trật tự xã hội; chú trọng công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ những chính sách của Đảng và Nhà nước chứ không để kẻ xấu tung tin sai lệch, lợi dụng kích động./.

Trích nguồn từ trang cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh  

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

Đặng Tấn Tuyên

 

Đây là tổ chức từ thiện xã hội được toàn thế giới và nhà nước công nhận. Là đơn vị tiếp nhận các nguồn cứu trợ, tại trợ và là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trong xã hội không phân biệt địa lý, tôn giáo và dân tộc.

Khi có nhu cầu cần liên hệ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại số: (08) 39491383

 

Thành viên Ban biên tập

Tổng biên tập chịu trách nhiệm xuất bản:
Đỗ Văn Ánh - PCT Hội CTĐ Quận
Điện thoại: 0909 349 533

Tổng hợp & thư ký:
1/ Vũ Thị Hồng Gấm
2/ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kỹ thuật và bảo trì:
1/ Nguyễn Đức Cường
(0168 992 3979)