Xã hội nhân đạo

     Thực hiện Lời kêu gọi số 301/LKG-TƯHCTĐ ngày 17 tháng…
Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội chữ…
     Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ…
     Bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1959 hiện cư ngụ…
Thực hiện Chương trình công tác Hội năm 2016 và kết luận…
     Điểm đầu tiên Đoàn đến thăm là Trại nuôi dưỡng…
Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập…
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức,…
Thực hiện chương trình hành động vì người khuyết tật năm 2016.…

Đây là tổ chức từ thiện xã hội được toàn thế giới và nhà nước công nhận. Là đơn vị tiếp nhận các nguồn cứu trợ, tại trợ và là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trong xã hội không phân biệt địa lý, tôn giáo và dân tộc.

Khi có nhu cầu cần liên hệ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại số: (08) 39491383

 

Thành viên Ban biên tập

Tổng biên tập chịu trách nhiệm xuất bản:
Đỗ Văn Ánh - PCT Hội CTĐ Quận
Điện thoại: 0909 349 533

Tổng hợp & thư ký:
1/ Vũ Thị Hồng Gấm
2/ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kỹ thuật và bảo trì:
1/ Nguyễn Đức Cường
(0168 992 3979)