Hiến máu tình nguyện

Trong nhiều năm qua, công tác vận động hiến máu tình nguyện…
Thực hiện kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2016…
Nhằm hưởng ứng chiến dịch “Lễ hội xuân hồng” năm 2016, vào…
Tiếp tục hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng - Hè…
Hiến máu nhân đạo một hành động cao cả, là một trong…
 “Một giọt máu cho đi, nhiều cuộc đời ở lại” những năm…
Thực hiện theo Kế hoạch số 59/ KH – BCĐ của quận…
Nhằm hưởng ứng chiến dịch “Lễ Hội Xuân Hồng” năm 2015, vào…
LỊCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH…
 Hưởng ứng chiến dịch "Những giọt máu hồng – Hè 2014" của…
Nhằm thực hiện chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2014. Vào…

Đây là tổ chức từ thiện xã hội được toàn thế giới và nhà nước công nhận. Là đơn vị tiếp nhận các nguồn cứu trợ, tại trợ và là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trong xã hội không phân biệt địa lý, tôn giáo và dân tộc.

Khi có nhu cầu cần liên hệ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại số: (08) 39491383

 

Thành viên Ban biên tập

Tổng biên tập chịu trách nhiệm xuất bản:
Đỗ Văn Ánh - PCT Hội CTĐ Quận
Điện thoại: 0909 349 533

Tổng hợp & thư ký:
1/ Vũ Thị Hồng Gấm
2/ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kỹ thuật và bảo trì:
1/ Nguyễn Đức Cường
(0168 992 3979)