Tuyên truyền huấn luyện

     Nhằm triển nâng cao kiến thức về hoạt động phong…
     Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo trong công tác…
 Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ quận…
       Thực hiện theo kế hoạch số 11/KH- CTĐ ngày…
     Thực hiện kế hoạch chương trình công tác tuyên truyền…
     Căn cứ kế hoạch số 21/KH-CTĐ ngày 26 tháng 5…
     Với mục đích tuyên truyền rộng rãi đến người các…
Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế…
Nhằm vận động đông đảo nhân dân cả nước ủng hộ nguồn…

Đây là tổ chức từ thiện xã hội được toàn thế giới và nhà nước công nhận. Là đơn vị tiếp nhận các nguồn cứu trợ, tại trợ và là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trong xã hội không phân biệt địa lý, tôn giáo và dân tộc.

Khi có nhu cầu cần liên hệ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại số: (08) 39491383

 

Thành viên Ban biên tập

Tổng biên tập chịu trách nhiệm xuất bản:
Đỗ Văn Ánh - PCT Hội CTĐ Quận
Điện thoại: 0909 349 533

Tổng hợp & thư ký:
1/ Vũ Thị Hồng Gấm
2/ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kỹ thuật và bảo trì:
1/ Nguyễn Đức Cường
(0168 992 3979)